Окончателни резултати от събеседване за длъжността "домакин" в дейност "Обслужване" към ОБП "Устойчиви дейности и проекти"

Днес, 14.10.2021 г. комисия, назначена със заповед №РД-09-154/13.10.2021 г. на Директора на ОБП "Устойчиви дейности и проекти" град Добрич, в състав:

Председател: Симеон  Иванов – директор  на  ОБП „Устойчиви дейности и проекти“,

и членове: 

1.Галина Миткова  – началник  отдел „Канцелария и административно обслужване“ при Община град Добрич

2.Емил Петров-главен експерт в КАО при Община град Добрич,

проведе събеседване с кандидатите  за  длъжността  ДОМАКИН  в дейност „Обслужване“ при ОБП „ Устойчиви дейности и проекти”  гр. Добрич.

На събеседването за длъжността се явиха следните кандидати по ред на подаване на документите:

1. Валя Колева Славова

2. Жулиета Ненчева Борисова                 

3. Венета Тодорова Стоянова                                        

4. Пламен Няголов Проданов

5. Тихомира Димитрова Петкова                                         

6. Миглена Христова  Янкова                               

7. Станислав Иванов Андреев                               

8. Дияна Стефанова Балабанова                             

9. Галина Желева Ташева                                   

10. Дора Великова Каменарова 

                                                                                             

На събеседването за длъжността не се явиха:

  1. Галина Желева Драгостинова -  Стоянова                      

  2. Красимира Кръстева Иванова

        

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване и РЕШИ:

Комисията предлага да се сключи трудов договор със следния  кандидат:

1. Дора Великова Каменарова                             

 

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

Ремонтни дейности на 6 юли

05.07.2022

Община Добрич информира, че на 6 юли ще се полагат бордюрите по улица „Цар Освободител“ в участъка от улица „Ясна поляна“ до улица „Орфей“. Призоваваме гражданите на Добрич да не паркират в този...

Ремонтни дейности на 6 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
29.37° C предимно ясно
Нагоре