Окончателни резултати от събеседване за длъжността "домашен санитар"

Днес, 13.10.2021 г., Комисия, назначена със Заповед  № 5/ 07.10.2021 г. на директора на социална услуга „Асистентска подкрепа“, в състав:

Председател: Златина Колева Георгиева - главен експерт в дирекция „Хуманитарни дейности”

1. Жулиета Василева Беневаасистент „Човешки ресурси”,

2. Камелия Пенева Василева технически сътрудник,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността домашен санитар в социална услуга „Асистентска подкрепа“.

 

До събеседване за длъжността са допуснати:  

1.      Бояна Вълчева Димова

2.      Снежанка Митева Стоянова

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроса (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 3-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 2).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 3), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 45.

Кандидатите се класират както следва:

1.      Бояна Вълчева Димова – 40 т.

2.      Снежанка Митева Стоянова – 14 т.

 

Комисията предлага на директора на социална услуга „Асистентска подкрепа” да сключи трудов договор с класирания на първо място кандидат – Бояна Вълчева Димова, на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Актуално

27 януари – 144 години от освобождението на Добрич от османско владичество

26.01.2022

С поклонение и поднасяне на венци и цветя пред Паметника на победата (паметник на ген.-лейтенант А. Е. Цимерман) на 27 януари от 11.00 ч. Добрич ще отбележи своето освобождение от османско владичество. Церемонията включва заупокойна...

27 януари – 144 години от освобождението на Добрич от османско владичество
ВИЖ ДОБРИЧ
-0.11° C предимно облачно
Нагоре