Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "учител" в ДГ №20

Днес, 14.10.2021г. комисия назначена със заповед №47/11.10.2021 година на директора на ДГ №20 „Радост“, град Добрич в състав:

Председател – Нели Цанкова Станчева – старши учител в ДГ №20 „Радост“

и членове:

 1. Искра Петкова Иванова -  учител в ДГ №20 „Радост“
 2. Маргарита Андреева Панозова-Петрова – учител в ДГ №20 „Радост“
 3. Нели Петрова Желева – гл. експерт „Кадрова политика“, Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Добрич, 

проведе работно заседание за проверка по документи за допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността учител в  ДГ №20 „Радост“.

 

За участие документи са подадени от :

 1. Милена Денева Момчева
 2. Мария Гочева Гочева
 3. Веселина Живкова Николова
 4. Таня Симеонова Симеонова
 5. Ралица Сергеева Христова
 6. Милена Димитрова Иванова
 7. Миглена Петрова Иванова-Павлова
 8. Миглена Георгиева Георгиева
 9. Цветелина Тошкова Димитрова
 10. Мария Йорданова Иванова
 11. Жана Макарова Иванова
 12. Александра Стефанова Македонска
 13. Ана Живкова Генчева
 14. Стелияна Желева Милева
 15. Пламена Петрова Костова
 16. Ивелина Костадинова Божкова
 17. Стелиана Веселинова Хърватева
 18. Радосвета Станимирова Василева
 19. Мария Димитрова Градинарова
 20. Снежана Йорданова Йовева
 21. Тонка Христова Великова

 

 

Комисията реши да допусне до събеседване следните кандидати:

 1. Милена Денева и Момчева
 2. Мария Гочева Гочева
 3. Веселина Живкова Николова
 4. Таня Симеонова Симеонова
 5. Ралица Сергеева Христова
 6. Милена Димитрова Иванова
 7. Миглена Петрова Иванова-Павлова
 8. Цветелина Тошкова Димитрова
 9. Мария Йорданова Иванова
 10. Жана Макарова Иванова
 11. Ана Живкова Генчева
 12. Стелияна Желева Милева
 13. Пламена Петрова Костова
 14. Ивелина Костадинова Божкова
 15. Стелиана Веселинова Хърватева
 16. Радосвета Станимирова Василева
 17. Мария Димитрова Градинарова
 18. Снежана Йорданова Йовева
 19. Тонка Христова Великова

 

   

Комисията реши да не допусне до събеседване следните кандидати:

 1. Миглена Георгиева Георгиева
 2. Александра Стефанова Македонска

Не отговарят на изискването за придобито образование и професионална квалификация.

     

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването. Събеседването ще се проведе на 18.10.2021г. в детската градина по предварително уточнен график. Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Ремонтни дейности на 6 юли

05.07.2022

Община Добрич информира, че на 6 юли ще се полагат бордюрите по улица „Цар Освободител“ в участъка от улица „Ясна поляна“ до улица „Орфей“. Призоваваме гражданите на Добрич да не паркират в този...

Ремонтни дейности на 6 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
28.64° C предимно ясно
Нагоре