Окончателен резултат от събеседване за длъжността "огняр" в ДГ №20

Днес, 14. 10.2021 г. комисия, назначена със заповед №29 /07.10.2021 г. на директора на ДГ №20 „Радост“, град Добрич, в състав:

Председател – Нели Цанкова Станчева, Старши учител в ДГ №20 „Радост“;

и членове:

1.   Маргарита Андреева Панозова-Петрова – учител в ДГ №20 „Радост“,

2.   Светла Ташкова Димитрова- ЗАС в ДГ №20 „Радост“,

3. Нели Петрова Желева – гл. експерт „Кадрова политика“, Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Добрич,  

проведе събеседване с кандидатите за длъжността  огняр в ДГ №20 „Радост“, град Добрич.

 

До събеседване са допуснати :

1. Ивайло Красимиров Тодоров

2. Иван Желев Иванов

3. Йордан Николов Матеев

4. Добромир Георгиев Димитров

 Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите

  1. Иван Желев Иванов
  2. Йордан Николов Матеев
  3. Добромир Георгиев Димитров

 

На събеседване не се яви Ивайло Красимиров Тодоров.

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 7 предварително формулирани въпроси. Максималният брой точки е 140.

Окончателната оценка на кандидите се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчна карта, веднага след приключване на събеседването.

 

Кандидатите са оценени, както следва:

 

  1. Иван Желев Иванов - 114
  2. Добромир Георгиев Димитров - 96
  3. Йордан Николов Матеев - 77

Комисията предлага на директора на ДГ №20 „Радост“, град Добрич да сключи трудов договор с класираният на първо място  Иван Желев Иванов, на основание чл. 67, ал. 1, т.1  във връзка с чл. 70, ал.1  от КТ в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Кандидатите ще бъдат уведомени лично за резултата от проведеното събеседване.

           

Съставеният протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич.

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
20.03° C облачно
Нагоре