Обява за свободно работно място за длъжността "учител" в ДГ №8 "Бодра смяна"

ДГ №8 „Бодра смяна“, град Добрич обявява

1 свободно работно място за длъжността учител в детската градина.

 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - Предучилищно образование;

1.2. Кратко описание на длъжността: Учителят в детската градина организира и провежда възпитанието, обучението, социализацията и адаптацията  на децата в съответствие с държавния образователен стандарт по предучилищно образование и съпътстващите нормативни документи, отнасящи се до предучилищното образование;

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:  професионален бакалавър

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието:

Професионално направление - педагогика, специалност – Предучилищна педагогика, професионална квалификация – детски учител;

Професионално направление – педагогика, специалност - Предучилищна педагогика и чужд език, професионална квалификация – детски учител;

Професионално направление - педагогика, специалност - Предучилищна  и начална училищна педагогика, професионална квалификация - детски и начален учител;

Професионално направление – педагогика, специалност – всички специалности, професионална квалификация - педагог, учител, допълнителна професионална квалификация – детски учител;

Професионално направление – теория и управление на образованието, специалност – всички специалности, професионална квалификация - педагог, учител, допълнителна професионална квалификация – детски учител;

Професионално направление - Педагогика на обучението по специалност – всички специалности, професионална квалификация – педагог, учител, допълнителна професионална квалификация - детски учител

1.5.   Години професионален опит: минимален професионален опит – 1 година стаж като детски учител или без професионален опит.

Допълнителни изисквания:  добра компютърна грамотност и компютърни умения, владее английски език, умение за работа в екип, отговорност.

2.   Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за  образование и придобита  професионална квалификация- детски учител;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит и допълнителни квалификации.

2.5. Мотивационно писмо.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ8 „Бодра смяна”, ул. „Генерал Колев“ №13, от 9,00 часа до 14:30 часа 

Лице за контакти: Кристина Фотева, тел.: 058602 331

4. Срок за подаване на документите:  до 21.10.2021 г., 12.00 часа.

5. Етапи на подбор:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 68, ал.1, т.3 от КТ , във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя..

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността учител в ДГ 8  „Бодра смяна“ град Добрич  – ул. „Генерал Колев“13 .

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
20.05° C облачно
Нагоре