Обява за свободно работно място за длъжността "учител" в ДГ №8 "Бодра смяна"

ДГ №8 „Бодра смяна“, град Добрич обявява

1 свободно работно място за длъжността учител в детската градина.

 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - Предучилищно образование;

1.2. Кратко описание на длъжността: Учителят в детската градина организира и провежда възпитанието, обучението, социализацията и адаптацията  на децата в съответствие с държавния образователен стандарт по предучилищно образование и съпътстващите нормативни документи, отнасящи се до предучилищното образование;

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:  професионален бакалавър

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието:

Професионално направление - педагогика, специалност – Предучилищна педагогика, професионална квалификация – детски учител;

Професионално направление – педагогика, специалност - Предучилищна педагогика и чужд език, професионална квалификация – детски учител;

Професионално направление - педагогика, специалност - Предучилищна  и начална училищна педагогика, професионална квалификация - детски и начален учител;

Професионално направление – педагогика, специалност – всички специалности, професионална квалификация - педагог, учител, допълнителна професионална квалификация – детски учител;

Професионално направление – теория и управление на образованието, специалност – всички специалности, професионална квалификация - педагог, учител, допълнителна професионална квалификация – детски учител;

Професионално направление - Педагогика на обучението по специалност – всички специалности, професионална квалификация – педагог, учител, допълнителна професионална квалификация - детски учител

1.5.   Години професионален опит: минимален професионален опит – 1 година стаж като детски учител или без професионален опит.

Допълнителни изисквания:  добра компютърна грамотност и компютърни умения, владее английски език, умение за работа в екип, отговорност.

2.   Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за  образование и придобита  професионална квалификация- детски учител;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит и допълнителни квалификации.

2.5. Мотивационно писмо.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ8 „Бодра смяна”, ул. „Генерал Колев“ №13, от 9,00 часа до 14:30 часа 

Лице за контакти: Кристина Фотева, тел.: 058602 331

4. Срок за подаване на документите:  до 21.10.2021 г., 12.00 часа.

5. Етапи на подбор:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 68, ал.1, т.3 от КТ , във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя..

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността учител в ДГ 8  „Бодра смяна“ град Добрич  – ул. „Генерал Колев“13 .

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
20.1° C облачно
Нагоре