Окончателни резултати от събеседване за длъжността "учител" в ДГ №20

Днес, 18. 10.2021 г. комисия, назначена със заповед №47 /11.10.2021 година на директора на ДГ №20 „Радост“, град Добрич, в състав:

Председател – Нели Цанкова Станчева, Старши учител в ДГ №20 „Радост“;

и членове:

1.   Маргарита Андреева Панозова-Петрова – учител в ДГ №20 „Радост“,

2.   Искра Петкова Иванова – учител в ДГ №20 „Радост“,

3. Снежа Вачева-Димитрова  – гл. експерт „Предучилищно образование“, Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Добрич,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността  „учител“ в ДГ №20 „Радост“, град Добрич.

 

До събеседване са допуснати :

 1. Милена Денева Момчева
 2. Мария Гочева Гочева
 3. Веселина Живкова Николова
 4. Таня Симеонова Симеонова
 5. Ралица Сергеева Христова
 6. Милена Димитрова Иванова
 7. Миглена Петрова Иванова-Павлова
 8. Цветелина Тошкова Димитрова
 9. Мария Йорданова Иванова
 10. Жана Макарова Иванова
 11. Ана Живкова Генчева
 12. Стелияна Желева Милева
 13. Пламена Петрова Костова
 14. Ивелина Костадинова Божкова
 15. Стелиана Веселинова Хърватева
 16. Радосвета Станимирова Василева
 17. Мария Димитрова Градинарова
 18. Снежана Йорданова Йовева
 19. Тонка Христова Великова

 

 Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите

 1. Милена Денева Момчева
 2. Мария Гочева Гочева
 3. Веселина Живкова Николова
 4. Таня Симеонова Симеонова
 5. Милена Димитрова Иванова
 6. Миглена Петрова Иванова-Павлова
 7. Цветелина Тошкова Димитрова
 8. Мария Йорданова Иванова
 9. Жана Макарова Иванова
 10. Ана Живкова Генчева
 11. Стелияна Желева Милева
 12. Пламена Петрова Костова
 13. Ивелина Костадинова Божкова
 14. Стелиана Веселинова Хърватева
 15. Радосвета Станимирова Василева
 16. Мария Димитрова Градинарова
 17. Снежана Йорданова Йовева
 18. Тонка Христова Великова

На събеседване не се яви:

 1. Ралица Сергеева Христова

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 5 предварително формулирани въпроси. Максималният брой точки е 100.

Окончателната оценка на кандидатите се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчна карта, веднага след приключване на събеседването.

 

Кандидатите са оценени, както следва:

 

 1. Веселина Живкова Николова - 94 т.
 2. ​Мария Йорданова Иванова – 92 т.
 3. Жана Макарова Иванова – 90 т.
 4. Ана Живкова Генчева – 86 т.
 5. Стелияна Желева Милева – 86 т.
 6. Ивелина Костадинова Божкова - 85 т.
 7. Радосвета Станимирова Василева – 74 т.
 8. Стелиана Веселинова Хърватева – 69 т.
 9. Миглена Петрова Иванова-Павлова  - 61 т
 10. Снежана Йорданова Йовева -59 т.
 11. Мария Гочева Гочева – 57 т.
 12. Милена Димитрова Иванова – 55 т.
 13. Таня Симеонова Симеонова - 52 т.
 14. Мария Димитрова Градинарова – 47 т.
 15. Пламена Петрова Костова - 42 т.
 16. Цветелина Тошкова Димитрова -28 т.
 17. Милена Денева Момчева – 27 т.
 18. Тонка Христова Великова - 20 т.

Комисията предлага на директора на ДГ №20 „Радост“, град Добрич да сключи трудов договор с класираният на първо място  Веселина Живкова Николова, на основание чл. 68, ал. 1, т. 3  във връзка с чл. 70, ал.1  от КТ в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Кандидатите ще бъдат уведомени лично за резултата от проведеното събеседване.

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
16.03° C слаб дъжд
Нагоре