Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Учител" в ДГ "Бодра смяна"

ДЕТСКА ГРАДИНА №8 “БОДРА СМЯНА” - гр. ДОБРИЧ

гр. Добрич, ул. "Ген. Колев" №13, телефон - 058/ 602 331

е-mail: bodra.smyana@abv.bg, www. www. dg8bodrasmyana.com

 

вх. №   188   / 22.10.2021г.

ПРОТОКОЛ №1

 

Днес, 22.10.2021г., комисия, определена със Заповед №37/14.10.2021г., на директора на ДГ 8 „Бодра смяна“ :

Председател: Маргарита Вълкова Божанова – старши учител в ДГ 8 „Бодра смяна“ град Добрич

Членове:

 1. Ралица Станева Алексиева  –  учител в ДГ8 „Бодра смяна“ ;
 2. Борислава Петрова Батанова – учител в ДГ 8 „Бодра смяна“
 3. Нели Желева   -  главен експерт човешки ресурси в Дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община град Добрич

  разгледа  всички документи на кандидатствалите за длъжността  „учител детска градина“ в ДГ 8 „Бодра смяна“, град Добрич, както следва:

  1. Мария Гочева Гочева
  2. Ралица Сергеева Христова
  3. Ивелина Костадинова Божкова
  4. Цветелина Тошкова Димитрова
  5. Мария Йорданова Иванова
  6. Пламена Петрова Костова
  7. Таня Симеонова Симеонова
  8. Стелияна Желева Милева
  9. Радосвета Станимирова Василева
  10. Силвия Йорданова Тодорова
  11. Миглена Георгиева Георгиева
  12. Ана Живкова Генчева
  13. Милена Денева Момчева
  14. Миглена Петрова Иванова – Павлова
  15. Александра Стефанова Македонска
  16. Снежана Йорданова Йовева

 

Допуска до събеседване  кандидатите:

 1. Мария Гочева Гочева
 2. Ралица Сергеева Христова
 3. Ивелина Костадинова Божкова
 4. Цветелина Тошкова Димитрова
 5. Мария Йорданова Иванова
 6. Пламена Петрова Костова
 7. Таня Симеонова Симеонова
 8. Стелияна Желева Милева
 9. Радосвета Станимирова Василева
 10. Силвия Йорданова Тодорова
 11. Ана Живкова Генчева
 12. Милена Денева Момчева
 13. Миглена Петрова Иванова – Павлова
 14. Снежана Йорданова Йовева

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за дата, мястото и часа на провеждане на събеседването. Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Недопуснати кандидати и основание за тяхното недопускане:

 1. Миглена Георгиева Георгиева
 2.  Александра Стефанова Македонска

Не отговарят на изискването за придобито образование и професионална квалификация.

     

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
20.15° C слаб дъжд
Нагоре