Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Учител" в ДГ "Бодра смяна"

ДЕТСКА ГРАДИНА №8 “БОДРА СМЯНА” - гр. ДОБРИЧ

гр. Добрич, ул. "Ген. Колев" №13, телефон - 058/ 602 331

е-mail: bodra.smyana@abv.bg, www. www. dg8bodrasmyana.com

 

Днес, 25.10.2021 г. комисия, назначена със Заповед №37/14.10.2021г година на директора на ДГ №8 „Бодра смяна“, град Добрич, в състав:

Председател: Маргарита Вълкова Божанова – старши учител в ДГ 8 „Бодра смяна“ град Добрич

Членове:

 1. Ралица Станева Алексиева  –  учител в ДГ8 „Бодра смяна“ ;
 2. Борислава Петрова Батанова – учител в ДГ 8 „Бодра смяна“
 3. Нели Желева   -  главен експерт човешки ресурси в Дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община град Добрич

проведе събеседване с кандидатите за длъжността  „учител“ в ДГ №8 „Бодра смяна“, град Добрич

До събеседване са допуснати :

 1. Мария Гочева Гочева
 2. Ралица Сергеева Христова
 3. Ивелина Костадинова Божкова
 4. Цветелина Тошкова Димитрова
 5. Мария Йорданова Иванова
 6. Пламена Петрова Костова
 7. Таня Симеонова Симеонова
 8. Стелияна Желева Милева
 9. Радосвета Станимирова Василева
 10. Силвия Йорданова Тодорова
 11. Ана Живкова Генчева
 12. Милена Денева Момчева
 13. Миглена Петрова Иванова – Павлова
 14. Снежана Йорданова Йовева

Кандидатите се явиха на събеседване, както следва:

 1. Мария Гочева Гочева
 2. Ралица Сергеева Христова
 3. Ивелина Костадинова Божкова
 4. Цветелина Тошкова Димитрова
 5. Мария Йорданова Иванова
 6. Пламена Петрова Костова
 7. Таня Симеонова Симеонова
 8. Стелияна Желева Милева
 9. Силвия Йорданова Тодорова
 10. Радосвета Станимирова Василева
 11. Ана Живкова Генчева
 12. Милена Денева Момчева
 13. Миглена Петрова Иванова – Павлова
 14. Снежана Йорданова Йовева

Кандидатите са оценени, както следва:

 1. Радосвета Станимирова Василева  - 84
 2. Таня Симеонова Симеонова - 82
 3. Мария Йорданова Иванова - 77
 4. Милена Денева Момчева - 66
 5. Силвия Йорданова Тодорова - 66
 6. Миглена Петрова Иванова – Павлова - 61
 7. Ана Живкова Генчева - 60
 8. Стелияна Желева Милева – 60
 9. Снежана Йорданова Йовева - 57
 10. Мария Гочева Гочева  - 54
 11. Цветелина Тошкова Димитрова - 46
 12. Ивелина Костадинова Божкова -45
 13. Пламена Петрова Костова - 39
 14. Ралица Сергеева Христова – 33

   

Комисията предлага на директора на ДГ №8 „Бодра смяна“, град Добрич да сключи трудов договор с класираният на първо място Радосвета Станимирова Василева    , на основание чл. 68, ал. 1, т. 3  във връзка с чл. 70, ал.1  от КТ в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Кандидатите ще бъдат уведомени лично за резултата от проведеното събеседване.

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
25.05° C предимно ясно
Нагоре