Допуснати до събеседване за длъжността "готвач" в ДГ №17 "Първи юни"

Днес, 26.10.2021г. в 10.00 ч., комисия, назначена със Заповед № 53/ 25.10.2021г. на директора на ДГ „Първи юни“ №17, в състав:

Председател – Пепа Динева Минчева -  старши учител в ДГ „Първи юни” №17

и членове:

1. Петя Христова –учител в ДГ „Първи юни” №17,

2. Павлина Стоянова Иванова  – старши учител в ДГ „Първи юни” №17,

3.Нели Желева – – гл. експерт „Кадрова политика“ при Дирекция „Хуманитарни дейности“ – община гр. Добрич,

проведе свое заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „готвач“ в Детска градина „Първи юни“  № 17

Документи за участие са подадени от:

1.Стоянка Байчева Атанасова

2.Стефка Йорданова Петрова

3.Маричела Славова Иванова

4.Галина Георгиева Михайлова

5.Деница Петрова – Илиева

6.Радка Михайлова Георгиева

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

1. Стоянка Байчева Атанасова

2. Радка Михайлова Георгиева

3. Деница Петрова – Илиева

4. Стефка Йорданова Петрова

 

Комисията не допуска до събеседване следните кандидати поради липса на пълен комплект документи:

                 1. Маричела Славова Иванова

                 2. Галина Георгиева Михайлова

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването. Събеседването ще се проведе на 27.10.2021 г.  с начален час 13.30 ч. в ДГ „Първи юни“ №17. Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Филип Аврамов се представя в Добрич с моноспектакъла „Защото съм известен“

06.07.2022

Обичаният актьор Филип Аврамов ще се представи в Добрич своя моноспектакъл „Защото съм известен“. Събитието е част от седмицата „Събуди се за култура“, организирана от Община Добрич и Арт Будилник. Ако имате...

Филип Аврамов се представя в Добрич с моноспектакъла „Защото съм известен“
ВИЖ ДОБРИЧ
29.73° C предимно облачно
Нагоре