Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "машинист пътно-строителни машини" в ОБП "УДП"

Днес, 28.10.2021 г. комисия назначена със Заповед  № РД-09-157 от  27.10. 2021 година на Директора  на ОБП „Устойчиви дейности и проекти“ град Добрич в състав:

          Председател – Симеон Иванов, на длъжност Директор на ОБП  УДП,

         и членове:

                    1.Христина Желева-  - специалист озеленител в ОБП “Устойчиви дейности и проекти“

                    2.Красимира Николова-специалист „Човешки ресурси“ в  ОБП „Устойчиви дейности и проекти“,

проведе работно заседание за проверка по документи допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността  Машинист на пътно-строителни машини  в дейност  „Озеленяване“.

За участие документи са подадени от:

1. Николай Христов Стоянов                      

2. Георги Бончев Георгиев

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора  - събеседване  - следния  кандидат:

  1. Николай  Христов Стоянов

Комисията реши да не допусне Георги Бончев Георгиев, поради това, че не притежава изискуемото образование за заемане на длъжността.

  Допуснатият кандидат ще бъде уведомен за датата и мястото на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
20.15° C слаб дъжд
Нагоре