Окончателни резултати от събеседване за длъжността "готвач" в ДГ №17

Днес, 27.10.2021г., Комисия, назначена със Заповед № 54/ 26.10.2021г. на директора на ДГ „Първи юни“ №17, в състав:

Председател – Пепа Динева Минчева учител в ДГ „Първи юни” №17

и членове:

  1. Павлина Стоянова Иванова – учител в ДГ №17 "Първи юни",
  2. Нели Желева - гл.експерт „Кадрова политика“ при ДХД - Община град Добрич,

     3. Петя Георгиева Христова - учител  в ДГ№ 17 „Първи юни“,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „ готвач “ в ДГ „Първи юни“ №17.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

               1. Радка Михайлова Георгиева

               2. Деница Петрова Илиева

               3. Стефка Йорданова Петрова

               4. Стоянка Байчева Атанасова

             

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроса (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 100.

Кандидатите се класират както следва:

               1. Радка Михайлова Георгиева - 87

               2.Стоянка Байчева Атанасова - 77

               3. Стефка Йорданова Петрова - 55

               4.  Деница Петрова Илиева - 37

 

Комисията предлага на Директора на ДГ „Първи юни” №17да сключи трудов договор с класирания на първо място участник Радка Михайлова Георгиева на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Актуално

Ремонтни дейности на 6 юли

05.07.2022

Община Добрич информира, че на 6 юли ще се полагат бордюрите по улица „Цар Освободител“ в участъка от улица „Ясна поляна“ до улица „Орфей“. Призоваваме гражданите на Добрич да не паркират в този...

Ремонтни дейности на 6 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
28.64° C предимно ясно
Нагоре