Обява за свободно работно място за длъжността "мед. сестра" към Дирекция „Хуманитарни дейности”

Община град Добрич обявява едно свободно работно място за длъжността   „Медицинска сестра „ към Дирекция „Хуманитарни дейности”,

Дейност „Здравни кабинети в детски градини и училища“

 

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - Здравеопазване ;

      1.2. Цел на длъжността: - оказване на  първа медицинска  помощ при спешни и неотложни състояния на децата   в детската  градина или  училището, организиране и провеждане на профилактични дейности за предотвратяване  или ограничаване на рискови фактори  в детското и училищно  заведение.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: Висше образование  с образователно - квалификационна степен „Бакалавър”;

      1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – специалност „медицинска сестра“.

      1.5. Години професионален опит: професионалният  опит по специалността е предимство;

      1.6.  Допълнителни изисквания: - умения за работа с деца и ученици, познаване на нормативната база, отговорност, творчески интереси, умения за  работа в екип.

 

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1.  Заявление за участие (образец);

      2.2.  Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

      2.3.  Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

 

            3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Община град Добрич, ул. „България“ №12, всеки делничен ден от 08:30 часа до 12:00 часа  и от 13:30 до 17:00 ч. в „Център за услуги и информация“, работно място „деловодство“, ет.1.

Лице за контакт : д-р Димитринка Петрова , телефон за контакт: 0899991865

     4. Срок за подаване на документите:  10.12.2021 г.

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания  кандидат  ще бъде сключен трудов договор на основание чл.68 ал.1,т.3, от Кодекса на труда на осемчасов работен ден, със срок на изпитване  6 месеца в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"

18.08.2022

Нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол ще имат учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде изградена по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен...

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"
ВИЖ ДОБРИЧ
20.39° C ясно небе
Нагоре