Окончателни резултати от събеседване за длъжността "машинист ПСМ" в ОБП "УДП"

Днес, 03.11.2021 г. комисия, назначена със заповед № РД-09-172  / 03 .11. 2021 г. на Директора на ОБП “Устойчиви дейности и проекти „ град Добрич, в състав:

          Председател: Симеон  Иванов – директор  на  ОБП „Устойчиви дейности и проекти“,

и членове: 

                    1.Христина Желева – специалист озеленител в ОБП „Устойчиви дейности и проекти“,

                    2. Красимира Николова  - специалист „Човешки ресурси“ в ОБП „Устойчиви дейности и проекти“,

проведе събеседване с кандидата   за  длъжността  МАШИНИСТ НА ПЪТНО-СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ   в дейност „Озеленяване “ при ОБП „ Устойчиви дейности и проекти”  гр. Добрич.

На събеседването за длъжността се яви  Николай Христов Стоянов.

Комисията оцени качествата на кандидата  въз основа на представените документи и проведеното събеседване и РЕШИ:

Комисията предлага да се сключи трудов договор с Николай Христов Стоянов

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път

26.05.2023

На пресконференция днес бе представена пред местните средства за масова информация новата електронна услуга „Виртуална кухня“, която въвежда от 5 юни 2023 г. Община град Добрич. Абонатите на Детска млечна кухня в гр....

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път
ВИЖ ДОБРИЧ
16.33° C разкъсана облачност
Нагоре