Окончателни резултати от събеседване за длъжността "машинист ПСМ" в ОБП "УДП"

Днес, 03.11.2021 г. комисия, назначена със заповед № РД-09-172  / 03 .11. 2021 г. на Директора на ОБП “Устойчиви дейности и проекти „ град Добрич, в състав:

          Председател: Симеон  Иванов – директор  на  ОБП „Устойчиви дейности и проекти“,

и членове: 

                    1.Христина Желева – специалист озеленител в ОБП „Устойчиви дейности и проекти“,

                    2. Красимира Николова  - специалист „Човешки ресурси“ в ОБП „Устойчиви дейности и проекти“,

проведе събеседване с кандидата   за  длъжността  МАШИНИСТ НА ПЪТНО-СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ   в дейност „Озеленяване “ при ОБП „ Устойчиви дейности и проекти”  гр. Добрич.

На събеседването за длъжността се яви  Николай Христов Стоянов.

Комисията оцени качествата на кандидата  въз основа на представените документи и проведеното събеседване и РЕШИ:

Комисията предлага да се сключи трудов договор с Николай Христов Стоянов

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

Ремонтни дейности по уличната мрежа в града на 24, 25 и 26 май 2022 г.

23.05.2022

На 24 май продължават строителните дейности в ЖК "Дружба" 3, пред бл. 28. Продължава изкърпването на уличната мрежа в района около храм „Св. Троица“ Ще започне асфалтирането на ул. "Христо...

Ремонтни дейности по уличната мрежа в града на 24, 25 и 26 май 2022 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
14.63° C облачно
Нагоре