Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "ресурсен учител" в ДГ №23

Днес, 03. 11.2021 г. в 13.00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 46/ 03.11.2021 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“, в състав:

Председател: - Мирослава Михайлова - учител, детска градина, координатор приобщаващо образование в ДГ № 23 ‚ Звездица“

и членове:

1.  Николинка Савова -  „психолог“  в ДГ № 23 „ Звездица“,

2. Теодора Върбанова- учител в ДГ № 23 „ Звездица“,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „ресурсен учител“ на 4 часа в ДГ № 23 „Звездица“.

Документи за участие са подадени от:

1.Таня Симеонова Симеонова;

2. Владимир Николов Демиров;

3. Виолета Иванова Иванова;

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

1.Таня Симеонова Симеонова;

2. Владимир Николов Демиров;

3. Виолета Иванова Иванова;

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването. 

Събеседването ще се проведе на 05.11.2021 г. от 13.30. ч. в ДГ № 23 “Звездица“, сградата на ул. “Велико  Търново“ № 2.

Актуално

Ремонтни дейности по уличната мрежа в града на 24, 25 и 26 май 2022 г.

23.05.2022

На 24 май продължават строителните дейности в ЖК "Дружба" 3, пред бл. 28. Продължава изкърпването на уличната мрежа в района около храм „Св. Троица“ Ще започне асфалтирането на ул. "Христо...

Ремонтни дейности по уличната мрежа в града на 24, 25 и 26 май 2022 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
14.77° C облачно
Нагоре