Обява за свободно работно място за длъжността "старша мед. сестра" в Дом стари хора

Дом стари хора – гр. Добрич обявява свободно място за длъжността

”старша медицинска сестра”- в специализираното заведение.

 

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: социални услуги;

      1.2. Цел на длъжността:  Организира, ръководи и осъществява текущ контрол по дейността, относно здравната и медицинска грижа в институцията.Организира и провежда профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори,свързани със здравословното състояние на старите хора. Разработва планове за здравни грижи на потребителите.Организира, ръководи и контролира трудовия процес на медицински сестри и санитари;

      1.3. Изисквана минимална степен и специалност, по която е придобито образованието – Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ за специалността „Медицинска сестра“/“Медицински фелдшер“ и образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ за специалността „Управление на здравните грижи“;

 1.4. Години професионален опит: пет години;

      1.5.Допълнителни изисквания:  умения за работа в екип, способност да планира и организира работата си, познаване на нормативни и поднормативни документи, позитивна нагласа за работа със стари хора и инвалиди.

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3.  Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

 2.5. Писмена разработка на тема: „Ролята на старшата медицинска сестра в организацията, управлението и качеството на здравните грижи в Дом стари хора“, в 5 екземпляра, запечатани в плик. Максимален обем: 3 страници, формат А4.

       3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Дом за стари хора, ул. “Лозята първи път“ № 2,  стая на директор, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа,

Телефон за контакти: 0888897812

     4.Краен  срок за подаване на документите: 14.12.2021 г. включително

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. Чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, със срок на изпитване шест месеца, уговорен в полза на работодателя, при установено работно време осем часа.

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
21.88° C предимно ясно
Нагоре