Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "помощник-учител" в ДГ №12 "Щурче"

Днес, 19.11.2021 г. в 12.30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 58/09.11.2021 г. на директора на Детска градина №12 „Щурче“-гр. Добрич:

Председател: Веселина Хараламбиева Овчарова-Стайкова– Зам.директор в ДГ№12 ”Щурче” и членове:

1. Златинка Кирчева Великова - старши учител в ДГ №12 “Щурче”

2. Айсел Емби Ахмед - старши учител в ДГ № 12 “Щурче”

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността “помощник учител”  в Детска градина  № 12 „Щурче“.

Документи за участие са подадени от:

 1. Милена Денева Момчева
 2. Галя Тинкова Колева
 3. Диана Стефанова Балабанова
 4. Цветелина Тошкова Димитрова
 5. Николета Кирилова Павлова –Иванова
 6. Даниела Младенова Димитрова
 7. Пламена Стефанова Тодорова
 8. Марияна Иванова Василева
 9. Мирослава Петрова  Маркова
 10. Миглена Георгиева Георгиева
 11. Теменуга Владимирова Атанасова
 12. Десислава Господинова Димитрова
 13. Дарина Кирилова Недялкова
 14. Доника Василева Костадинова
 15. Милена Йорданова Стойчева
 16. Антония Недкова Михайлова
 17. Пенка Стоянова Костадинова
 18. Фатме Енгин Джеман

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 1. Милена Денева Момчева
 2. Галя Тинкова Колева
 3. Николета Кирилова Павлова –Иванова
 4. Пламена Стефанова Тодорова
 5. Миглена Георгиева Георгиева
 6. Теменуга Владимирова Атанасова
 7. Десислава Господинова Димитрова
 8. Дарина Кирилова Недялкова
 9. Антония Недкова Михайлова
 10. Пенка Стоянова Костадинова

Комисията не допуска до събеседване тъй като не са представили пълен комплект с документи:

  

 1. Мирослава Петрова Маркова – липса на копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 2. Фатме Енгин Джеман – липса на копия  от документи за образование и удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 3. Марияна Иванова Василева – липса на заявление и копие от диплома за образование
 4.    Даниела Младенова Димитрова – липса на копие от диплома за образование
 5.  Цветелина Тошкова Димитрова - липса на копия от документи, удостоверяващи  продължителността на професионалния опит
 6.    Дияна Стефанова Балабанова – липса на автобиография
 7.  Доника Василева Костадинова - липса на копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
 8.  Милена Йорданова Стойчева - липса на копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 22.11.2021 г. от 08,00 ч. в Детска градина № 12 “Щурче“ /“Дунав“ 16/.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Ремонтни дейности на 6 юли

05.07.2022

Община Добрич информира, че на 6 юли ще се полагат бордюрите по улица „Цар Освободител“ в участъка от улица „Ясна поляна“ до улица „Орфей“. Призоваваме гражданите на Добрич да не паркират в този...

Ремонтни дейности на 6 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
28.64° C предимно ясно
Нагоре