Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "помощник-възпитател" в ДГ №12 "Щурче"

Днес, 19.11.2021 г. в 12.30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 57/09.11.2021 г. на директора на Детска градина №12 „Щурче“:

Председател: Веселина Хараламбиева Овчарова -Стайкова– Зам.директор в ДГ№12 ”Щурче” и членове:

1. Златинка Кирчева Великова - старши учител в ДГ №12 “Щурче”

2. Айсел Емби Ахмед - старши учител в ДГ № 12 “Щурче”

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността “помощник възпитател”  в Детска градина  № 12 „Щурче“.

Документи за участие са подадени от:

 1. Галя Тинкова Колева 
 2. Нела Михайлова Михайлова
 3. Диана Стефанова Балабанова
 4. Светлана Димитрова Стоева
 5. Емилия Маринова Маринова
 6. Марияна Иванова Василева
 7. Миглена Георгиева Георгиева
 8. Теменуга Владимирова Атанасова
 9. Цветелина Руменова Иванова
 10. Юлвие Вейсал Салим
 11. Бинка Атанасова Любенова
 12. Антония Маринова Михалева
 13. Пенка Димитрова Матеева
 14. Пепа Атанасова Димитрова
 15. Румяна Иванова Желева
 16. Пенка Стоянова Костадинова
 17. Геновева Цонкова Василева
 18. Росица Иванова Великова
 19. Даниела Младенова Димитрова
 20. Милена Илиева Цонева
 21. Красимира Стоянова Маринова
 22. Мирослава Петрова Маркова
 23. Галина Андреева Димитрова
 24. Фатме Енгин Джеман
 25. Сийка Кулева
 26. Доника Василева Костадинова
 27. Божанка Събева Гочева

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 1. Галя Тинкова Колева  
 2. Нела Михайлова Михайлова
 3. Диана Стефанова Балабанова
 4. Светлана Димитрова Стоева
 5. Емилия Маринова Маринова
 6. Марияна Иванова Василева
 7. Миглена Георгиева Георгиева
 8. Теменуга Владимирова Атанасова
 9. Цветелина Руменова Иванова
 10. Юлвие Вейсал Салим
 11. Бинка Атанасова Любенова
 12. Антония Маринова Михалева
 13. Пенка Димитрова Матеева
 14. Пепа Атанасова Димитрова
 15. Румяна Иванова Желева
 16. Пенка Стоянова Костадинова
 17. Геновева Цонкова Василева
 18. Росица Иванова Великова
 19. Даниела Младенова Димитрова
 20. Милена Илиева Цонева
 21. Красимира Стоянова Маринова

Комисията не допуска до събеседване, тъй като не са представили пълен комплект с документи:

 1. Мирослава Петрова Маркова – липса на копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 2. Галина Андреева Димитрова – липса на копия от документи за образование и удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 3. Фатме Енгин Джеман – липса на копия  от документи за образование и удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 4. Сийка Кулева – липса на заявление и липса на копия  от документи за образование и удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 5. Доника Василева Костадинова - липса на копия  от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 6. Божанка Събева Гочева - липса на копия  от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 22.11.2021 г. от 08,00 ч. в Детска градина № 12 “Щурче“ /“Дунав“16/.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
13.63° C предимно облачно
Нагоре