Окончателни резултати от събеседване за длъжността "помощник-учител" в ДГ №12

Днес, 22.11.2021 г., Комисия, назначена със Заповед № 57 /09.11.2021 г. на директора на Детска градина №12 „Щурче”“ в състав:

Председател: Веселина Хараламбиева Овчарова-Стайкова  – Зам. директор в ДГ№12 ”Щурче” и Членове:

1. Златинка Кирчева Великова - старши учител в ДГ №12 “Щурче”

2. Айсел Ахмед - старши учител в ДГ № 12 “Щурче”

със задача  да проведе събеседване с кандидатите за длъжността „помощник учител“ в Детска градина № 12 „Щурче”.

 

До събеседване за длъжността са допуснати: 

1.         Милена Денева Момчева

2.         Галя Тинкова Колева

3.         Николета Кирилова Павлова –Иванова

4.         Пламена Стефанова Тодорова

5.         Миглена Георгиева Георгиева

6.         Теменуга Владимирова Атанасова

7.         Десислава Господинова Димитрова

8.         Дарина Кирилова Недялкова

9.         Антония Недкова Михайлова

10.       Пенка Стоянова Костадинова

             

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график, с изключение на:

Николета Кирилова Павлова – Иванова, което я изключва от класиране.

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе три предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 45.

 

Кандидатите се класират както следва:

 

Галя Тинкова Колева                            – 45 точки

Миглена Георгиева Георгиева             – 42 точки

Дарина Кирилова Недялкова               – 40 точки

Десислава Господинова Димитрова    – 37 точки

Милена Денева Момчева                      – 35 точки

Пенка Стоянова Костадинова              – 32 точки

Теменуга Владимирова Атанасова     –  28 точки

Пламена Стефанова Тодорова             – 25 точки

Антония Недкова Михайлова              – 20 точки

Комисията предлага на Директора на Детска градина №12 „Щурче“ да  сключи трудов договор с Галя Тинкова Колева  на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

31.03.2023

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните...

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им
ВИЖ ДОБРИЧ
6.88° C предимно ясно
Нагоре