Окончателни резултати от събеседване за длъжността "помощник-възпитател" в ДГ №12

Днес, 22.11.2021 г., Комисия, назначена със Заповед № 57 /09.11.2021 г. на директора на Детска градина №12 „Щурче”“ в състав:

Председател: Веселина Хараламбиева Овчарова-Стайкова  – Зам. директор в ДГ№12 ”Щурче”

и Членове:

1. Златинка Кирчева Великова - старши учител в ДГ №12 “Щурче”,

2. Айсел Ахмед - старши учител в ДГ № 12 “Щурче”,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „помощник възпитател“ в Детска градина № 12 „Щурче”.

 

До събеседване за длъжността са допуснати: 

1.Галя Тинкова Колева 

2.Нела Михайлова Михайлова

3.Диана Стефанова Балабанова

4.Светлана Димитрова Стоева

5.Емилия Маринова Маринова

6.Марияна Иванова Василева

7.Миглена Георгиева Георгиева

8.Теменуга Владимирова Атанасова

9.Цветелина Руменова Иванова

10.Юлвие Вейсал Салим

11.Бинка Атанасова Любенова

12.Антония Маринова Михалева

13.Пенка Димитрова Матеева

14.Пепа Атанасова Димитрова

15.Румяна Иванова Желева

16.Пенка Стоянова Костадинова

17.Геновева Цонкова Василева

18.Росица Иванова Великова /Димитрова/

19.Даниела Младенова Димитрова

20.Милена Илиева Цонева

21.Красимира Стоянова Маринова

           

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график, с изключение на:

 1. Марияна Иванова Василева
 2. Пенка Димитрова Матеева,

което ги изключва от класиране.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе три предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 45.

 

Кандидатите се класират както следва:

 

 1. Геновева Цонкова Василева                  - 45
 2. Емилия Маринова Маринова                - 40
 3. Диана Стефанова Балабанова               - 38
 4. Галя Тинкова Колева                              - 36
 5. Юлвие Вейсал Салим                             - 35
 6. Миглена Георгиева Георгиева               - 33
 7. Нела Михайлова Михайлова                 - 32
 8. Теменуга Владимирова Атанасова       - 31
 9. Пенка Стоянова Костадинова                - 30
 10. Даниела Младенова Димитрова            - 26
 11. Бинка Атанасова Любенова                   - 25
 12. Пепа Атанасова Димитрова                   - 24
 13. Антония Маринова Михалева               - 23
 14. Румяна Иванова Желева                         - 22
 15. Росица Иванова Великова /Димитрова/- 21
 16. Светлана Димитрова Стоева                  - 15
 17. Красимира Стоянова Маринова            -  13
 18. Милена Илиева Цонева                          - 11
 19. Цветелина Румянова Иванова                - 10

Комисията предлага на Директора на Детска градина №12 „Щурче“ да  сключи трудов договор със Геновева Цонкова Василева на основание чл. 68, ал. 1, т.1 и  във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Възстановява се движението на градския транспорт по ул. "Орфей"

21.03.2023

От утре, 22.03.2023 г., се възстановява движението на автобусните линии 111, 170, 176 и 306 по ул. "Орфей". Благодарим на гражданите за разбирането и проявеното търпение!

Възстановява се движението на градския транспорт по ул. "Орфей"
ВИЖ ДОБРИЧ
7.26° C слаб дъжд
Нагоре