Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Управител" на "Жилфонд Инвест" ЕООД

                                     П Р О Т О К О Л  № 2

 

         Днес, 08.10.2021 г. комисия  назначена със Заповед № 790 /10.06.2021 г. на Кмета на Община град Добрич в състав::

 

Председател: Росица Йорданова - Зам. кмет ИРЕФ  на Община град Добрич;

 

Секретар:  Калоян Костов – ст. експерт  в Дирекция ИРЕФОП;         

и Членове:

1. Росица Маркова – главен юрисконсулт на Община град Добрич

2. Арх. Емилия Добрева – Общински съветник

3.  Павел Павлов – Общински съветник

 

проведе работно заседание във връзка с оценка на представените Бизнес планове   от кандидатите за  участие в конкурса за Управител  на  “ Жилфонд – инвест” ЕООД.

След извършеният преглед и оценка на Бизнес Плановете, от членовете на комисията, бяха взети следните                                    

                                                  РЕШЕНИЯ:

 

  1. Допуска до следващ етап от конкурса за Управител  на  “ Жилфонд – инвест” ЕООД – събеседване, както следва:
  • Галин Стоянов Господинов
  • Сотир Димитров Попчев
  • Живко Данаилов Дачев
  1. Няма недопуснати кандидати.
  2. Заседанието  за  събеседване с  кандидатите  за  Управител на  “Жилфонд- инвест” ЕООД  да се проведе  на  25.10.2021г. /Понеделник/ от 10:00 часа, в кабинета на Зам.-кмет Росица Йорданова - Председател на конкурсната комисия.
  3. Комисията задължава  секретаря  да уведоми писмено  кандидатите  за датата, мястото и часа на събеседването.

     

Актуално

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"

18.08.2022

Нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол ще имат учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде изградена по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен...

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"
ВИЖ ДОБРИЧ
20.19° C ясно небе
Нагоре