Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Управител" на "Жилфонд - инвест"ЕООД

 

                                            П Р О Т О К О Л  № 3

 

 

         Днес, 25.10.2021 г. комисия  назначена със Заповед № 790 /10.06.2021 г. на Кмета на Община град Добрич в състав::

 

 

Председател: Росица Йорданова - Зам. кмет ИРЕФ  на Община град Добрич;

 

Секретар:  Калоян Костов – ст. експерт  в Дирекция ИРЕФОП;         

и Членове:

1. Росица Маркова – главен юрисконсулт на Община град Добрич

2. Арх. Емилия Добрева – Общински съветник

3.  Павел Павлов – Общински съветник

 

проведе работно заседание и събеседване  с кандидатите за  участие в конкурса за Управител  на  “ Жилфонд – инвест ” ЕООД.

 

 

След приключване на събеседването и оценка от членовете на комисията на  всеки един от кандидатите  и  обобщаване на резултатите с оценките от Бизнес- плановете  бяха взети следните,

                                            

                     

                      РЕШЕНИЯ:

 

 

 1. Класира на първо място – Живко Данаилов Дачев за управител на “Жилфонд- инвест” ЕООД, получил общ  бал  9,60 точки  за разработения от него Бизнес план и събеседването,  съгласно представените и  подписани Карти за оценка на Бизнес плана/ Образец №3  към Приложение №1 от Наредбата/, Карти за оценка на събеседването/ Образец №4  към Приложение №1 от Наредбата/ и Карта за обобщена оценка на резултатите / Образец №5 към Приложение №1 от Наредбата /  от  членовете на комисията.
 2. Класира на второ място – Сотир Димитров Попчев за управител на “Жилфонд- инвест” ЕООД, получил общ  бал  8,24 точки  за разработения от него Бизнес план и събеседването,  съгласно представените и  подписани Карти за оценка на Бизнес плана/ Образец №3  към Приложение №1 от Наредбата/, Карти за оценка на събеседването/ Образец №4  към Приложение №1 от Наредбата/ и Карта за обобщена оценка на резултатите / Образец №5 към Приложение №1 от Наредбата /  от  членовете на комисията.
 3. Класира на трето място – Галин Стоянов Господинов за управител на “Жилфонд- инвест” ЕООД, получил общ  бал  8,22 точки  за разработения от него Бизнес план и събеседването,  съгласно представените и  подписани Карти за оценка на Бизнес плана/ Образец №3  към Приложение №1 от Наредбата/, Карти за оценка на събеседването/ Образец №4  към Приложение №1 от Наредбата/ и Карта за обобщена оценка на резултатите / Образец №5 към Приложение №1 от Наредбата /  от  членовете на комисията.
 4. Комисията предлага на Кмета да внесе на заседание на 26.10.2021 г. на Общински съвет Докладна записка за  избор на кандидата спечелил конкурса.
 5. За решението на Общински съвет кандидата да се уведоми писмено.

   

                                                    

   

Актуално

Ремонтни дейности на 6 юли

05.07.2022

Община Добрич информира, че на 6 юли ще се полагат бордюрите по улица „Цар Освободител“ в участъка от улица „Ясна поляна“ до улица „Орфей“. Призоваваме гражданите на Добрич да не паркират в този...

Ремонтни дейности на 6 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
28.15° C предимно ясно
Нагоре