Окончателни резултати от събеседване за длъжността "инструменталист" в Духов оркестър гр. Добрич

Днес, 29.11.2021 год. комисия назначена със заповед № 1817/ 26.11.2021 година на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Стоян Монов – Диригент в  Духов оркестър гр. Добрич

и членове:

1. Нели Желева – Главен експерт ,,Кадрова политика“ в Дирекция ,,Хуманитарни дейности” град Добрич

 2. д-р Росица Бояджиева – Инструменталист, концертмайстор  в Духов оркестър град Добрич,

проведе събеседване и практически изпит с кандидата за длъжността ,,Инструменталист” в Духов оркестър град Добрич.

 

До събеседване за длъжността са допуснати :

  1. Красимир Пейчев Ненчев

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи, проведеното събеседване и практическия изпит.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри - Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение №2), веднага след приключване на събеседването и практическия изпит.

Кандидатите се класират, както следва:

1. Красимир Пейчев Ненчев       -   37  точки 

 
Комисията предлага на Кмета на Община гр. Добрич да сключи трудов договор с кандидатите на основание с чл.67, ал.1,т.1 от КТ и във връзка чл.70, ал.1, уговорен в полза на работодателя на 8 часов работен ден.
Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият – за комисията.

Актуално

Община Добрич кандидатства с проекти за модернизиране и мерки за енергийна ефективност на 3 детски градини и 2 училища

31.01.2023

Общинския съвет на своето редовно заседание даде съгласие Община Добрич да кандидатства с 5 проекта по Механизма за възстановяване и устойчивост. Проектите на Община Добрич са за модернизация и въвеждане на мерки за енергийна...

Община Добрич кандидатства с проекти за модернизиране и мерки за енергийна ефективност на 3 детски градини и 2 училища
ВИЖ ДОБРИЧ
3.78° C предимно облачно
Нагоре