Обява за свободно работно място за длъжността „Музикален ръководител“ в ДГ №17 „Първи юни“

Детска градина № 17 „Първи юни“ обявява 1/2 свободно работно място за длъжността „Музикален ръководител“ в детска градина

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

 

1.1. Област на дейност:  образование;

1.2. Цел на длъжността: Планира, подготвя и провежда образователната дейност на децата от 3 до 7 години по музика

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше - степен професионален бакалавър, бакалавър, магистър;

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието:

Професионално направление - педагогика, специалност - музикална педагогика, професионална квалификация - учител по музика, допълнителна професионална квалификация - детски учител

Професионално направление – педагогика на обучението по предучилищна педагогика, специалност - музика, професионална квалификация - учител по музика

 Професионално направление - педагогика, специалност - предучилищна  педагогика, професионална квалификация - детски учител, допълнителна професионална квалификация – музика

 Професионално направление – педагогика, специалност - предучилищна и начална училищна педагогика, професионална квалификация детски и начален учител, допълнителна професионална квалификация – музика

Професионално направление – педагогика, специалност – всички специалности, професионална квалификация - педагог, учител, допълнителна професионална квалификация – музика, детски учител

 Професионално направление  музикално и танцово изкуство, специалност – всички специалности,  професионална квалификация – музикален изпълнител, допълнителна професионална квалификация –детски учител.

1.5. Години професионален опит: предимство

1.6.  Допълнителни изисквания: - добре владеене на инструмент. Предимство, ако добре свири на пиано, йоника.  Добре развито метро – ритмично чувство, правилно интониране. Добра компютърна грамотност, умение за работа в екип, комуникативност, организаторски умения, поемане на отговорност. Умения за работа по проекти.

  1. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за кандидатстване (свободна форма);

2.2.  Автобиография;

2.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и  допълнителни квалификации;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

  1. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Детска градина №17 „Първи юни“ – ул. „Дуранкулак“ №9 стая на ЗАС всеки делничен ден от 09:00 часа  до 15.00 часа или он лайн на електронна поща: cdg17@abv.bg

Лице за контакти: Валентина Русева – Директор или Румяна Карова - ЗАС

Телефон за контакти: 058/68 34 10;     0884311406

  1. Срок за подаване на документите: до 09.12.2021г. включително.
  2. Етапи на конкурса:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му. С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на осн. чл. 67, ал.1 т.1 и  във връзка с чл. 70 ал.1 от КТ на четири часов работен ден.

Актуално

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

31.03.2023

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните...

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им
ВИЖ ДОБРИЧ
6.27° C разкъсана облачност
Нагоре