Окончателни резултати от събеседване за длъжността "управител" на ДКЦ-2 ЕООД

Днес, 26.11.2021 год., комисия, назначена със Заповед № 1530/21.10.2021год. на Кмета на Община град Добрич, в състав:

Председател: д-р Емилия Баева -  Зам. - Кмет „Хуманитарни дейности” на Община град Добрич;

Секретар: Росица Маркова – главен юристконсулт на община град Добрич - правоспособен юрист;

и Членове:

  1. д-р Хасан Ефраимов – Общински съветник - председател на ПК “Здравеопазване, социални дейности и демографска политика”;
  2. д-р Ивайло Петев  - Общински съветник - член на ПК “Здравеопазване, социални дейности и демографска политика ”;
  3. д-р Светла Ангелова – Директор на РЗИ - Добрич, магистър по медицина,

проведе събеседване с кандидата за Управител на “Диагностично-консултативен център-II-Добрич” ЕООД - д-р Валери Веселинов Тодоров по определената тема: „Място и роля на лечебното заведение в предоставяне на здравни услуги в региона, повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, бъдещо развитие“.

След приключване на събеседването и оценка от членовете на комисията на  кандидата  и  обобщаване на резултата с оценката от Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за три годишен период  бяха взети следните

РЕШЕНИЯ :

 

  1. Класира на първо място кандидата за управител на “Диагностично-консултативен център-II-Добрич” ЕООД - д-р Валери Веселинов Тодоров, получил средна оценка – Отличен  /5,78/  за разработената от него Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за три годишен период и събеседването,  съгласно представените и подписани Карти от  членовете на комисията.
  2. Комисията предлага на Кмета да внесе на заседание на Общински съвет Докладна записка  за  избор на кандидата спечелил конкурса.

За решението на Общински съвет кандидата да се уведоми писмено.

Актуално

129 участници в общински етап на Международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“

31.03.2023

129 деца се включиха в общинския етап на Международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“, заложен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023 г. В творческата...

129 участници в общински етап на Международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“
ВИЖ ДОБРИЧ
5.82° C облачно
Нагоре