Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "управител" на "ЦПЗ д-р П. Станчев - Добрич" ЕООД

Днес, 26.11.2021 год., комисия, назначена със Заповед № 1531/21.10.2021год. на Кмета на Община град Добрич, в състав:

Председател: д-р Емилия Баева -  Зам. - Кмет „Хуманитарни дейности” на Община град Добрич;

Секретар: Росица Маркова – главен юристконсулт на община град Добрич - правоспособен юрист;

и Членове:

  1. д-р Хасан Ефраимов – Общински съветник - председател на ПК “Здравеопазване, социални дейности и демографска политика”;
  2. д-р Камелия Койчева - Общински съветник - член на ПК “Наука и образование”;
  3. д-р Светла Ангелова – Директор на РЗИ - Добрич, магистър по медицина,

проведе работно заседание във връзка с представяне от кандидата на Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

Комисията обсъди и оцени представената от кандидата д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, Програма за развитието и дейността на лечебно заведение “Център за психично здраве д-р П. Станчев - Добрич” EООД, по изискванията на Наредба №9 от 26.06.2000 г. и Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност и прие следните

РЕШЕНИЯ :

1. Кандидатът за управител д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева – получава средна оценка на представената Програма за развитие и дейността на лечебното заведение – Отличен /5,87/ и съгласно чл. 8, ал.3 Наредба №9 от 26.06.2000 г. се допуска до следващия етап на конкурса - събеседване.

Актуално

Ремонтни дейности по уличната мрежа в града на 24, 25 и 26 май 2022 г.

23.05.2022

На 24 май продължават строителните дейности в ЖК "Дружба" 3, пред бл. 28. Продължава изкърпването на уличната мрежа в района около храм „Св. Троица“ Ще започне асфалтирането на ул. "Христо...

Ремонтни дейности по уличната мрежа в града на 24, 25 и 26 май 2022 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
15.19° C облачно
Нагоре