Окончателни резултати от събеседване за длъжността "управител" на "ЦПЗ д-р П. Станчев - Добрич" ЕООД

Днес, 26.11.2021 год., комисия, назначена със Заповед № 1531/21.10.2021год. на Кмета на Община град Добрич, в състав:

Председател: д-р Емилия Баева -  Зам. - Кмет „Хуманитарни дейности” на Община град Добрич;

Секретар: Росица Маркова – главен юристконсулт на община град Добрич - правоспособен юрист;

и Членове:

  1. д-р Хасан Ефраимов – Общински съветник - председател на ПК “Здравеопазване, социални дейности и демографска политика”;
  2. д-р Камелия Койчева - Общински съветник - член на ПК “Наука и образование”;
  3. д-р Светла Ангелова – Директор на РЗИ - Добрич, магистър по медицина, 

проведе събеседване с кандидата за Управител на “Център за психично здраве д-р П. Станчев - Добрич” EООД - д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева по определената тема: „Място и роля на лечебното заведение в предоставяне на здравни услуги в региона, повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, бъдещо развитие“.

След приключване на събеседването и оценка от членовете на комисията на  кандидата  и  обобщаване на резултата с оценката от Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за три годишен период,  бяха взети следните

РЕШЕНИЯ :

  1. Класира на първо място кандидата за управител на “Център за психично здраве д-р П. Станчев - Добрич” EООД – д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, получила средна оценка – Отличен /5,85/  за разработената от нея Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за три годишен период и събеседването,  съгласно представените и подписани Карти от  членовете на комисията.
  2. Комисията предлага на Кмета да внесе на заседание на Общински съвет Докладна записка  за  избор на кандидата спечелил конкурса.

За решението на Общински съвет кандидата да се уведоми писмено.

Актуално

Ремонтни дейности на 6 юли

05.07.2022

Община Добрич информира, че на 6 юли ще се полагат бордюрите по улица „Цар Освободител“ в участъка от улица „Ясна поляна“ до улица „Орфей“. Призоваваме гражданите на Добрич да не паркират в този...

Ремонтни дейности на 6 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
29.68° C предимно ясно
Нагоре