Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Старша медицинска сестра" в Дом стари хора

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 15.12.2021 г., Комисия, назначена със Заповед № 79  / 15.12.2021 г. на директора на Дом стари хора в състав:

 

Председател: Д-р Емилия Баева- зам.кмет ”ХД”

и членове:

1. Нели Желева- гл.експерт в Д”ХД”

2. Красимира Кирова-гл.експерт в Д”ХД”

3. Милена Михайлова-соц.работник в ДСХ,

 

проведе своето заседание-първи етап от подбора-допускане по документи до участие в събеседване за длъжността старша медицинска сестра в ДСХ.

Документи за участие са подадени от:

  1. Донка Дончева Иванова

 

          След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора/събеседване/,  кандидата

 

  1. Донка Дончева Иванова

 Допуснатият кандидат да бъде информиран за датата и часа на провеждане на събеседването.

            

               Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Актуално

Ремонтни дейности на 6 юли

05.07.2022

Община Добрич информира, че на 6 юли ще се полагат бордюрите по улица „Цар Освободител“ в участъка от улица „Ясна поляна“ до улица „Орфей“. Призоваваме гражданите на Добрич да не паркират в този...

Ремонтни дейности на 6 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
17.87° C ясно небе
Нагоре