Окончателни резултати от събеседване за длъжността " Старша медицинска сестра" в Дом стари хора

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 21.12.2021 г., Комисия, назначена със Заповед № 82 / 20.12.2021 г. на директора на Дом стари хора в състав:

 

Председател: Д-р Емилия Баева-зам.кмет „ХД”

и членове:

1. Нели Желева-гл.експерт  в Д”ХД”

2. Красимира Кирова-гл.експерт в Д”ХД”

3. Милена Михайлова-соц.работник в ДСХ,

 

проведе събеседване с кандидата за длъжността старша медицинска сестра в ДСХ.

До събеседване за длъжността е допусната:  

             1. Донка Дончева Иванова

            

             Кандидатът се яви на събеседването .

 

 

Комисията оцени качествата на кандидата по утвърдени от работодателя критерии, въз основа на представените документи, писмената разработка на тема ”Ролята на старшата медицинска сестра в организацията, управлението и качеството на здравните грижи в Дом стари хора” и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроса.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на  кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 140.

 

Кандидатът Донка Дончева Иванова е оценена със 110 точки.

 

       Комисията предлага на Директора на Дом стари хора да сключи трудов договор с Донка Дончева Иванова, на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

 

           

Актуално

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"

18.08.2022

Нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол ще имат учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде изградена по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен...

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"
ВИЖ ДОБРИЧ
20.23° C ясно небе
Нагоре