Отчет за дейността по ЗДОИ за периода 2007г. - 2017г.

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Постъпили заявления за достъп до обществена информация:
От граждани 66 55 130 36 40 41 42 30 45 46 28
От журналисти 0 0 2 1 2 0 0 1 1 0 5
От фирми 4 3 4 7 4 5 3 2 0 7 4
От неправителствени организации 0 0 4 7 1 6 8 10 12 4 13
От чужденци 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0
ОБЩО: 70 58 140 51 47 56 53 44 58 57 50
                       
Вид на заявлението
Писмени заявления 55 57 132 44 43 46 44 33 48 45 25
Устни заявления 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Заявления по електронен път 15 1 8 7 4 10 9 11 10 10 25
ОБЩО: 70 58 140 51 47 56 53 44 58 57 50
                       
Вид на информацията
Официална информация 40 18 57 14 29 23 25 28 30 11 23
Служебна информация 30 40 83 37 18 33 28 16 28 46 27
ОБЩО: 70 58 140 51 47 56 53 44 58 57 50
                       
Всички заявления са разгледани, като са взети съответните решения както следва:
Решения за: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Предоставяне на достъп до обществена информация 66 57 134 45 39 50 46 42 55 40 39
Препращане 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1
Частичен достъп 1 0 0 1 0 2 2 1 0 1 0
Отказ: 0 0 0 0 0 0 4 0 2 7 2
- засяга интересите на трето лице и няма неговото съгласие 3 1 4 2 4 1 2 0 2 0 1
- информацията е свързана с оперативна подготовка и няма самостоятелно значение 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
- исканата информация е предоставена на заявителя през последните 6 месеца 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- други основания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Уведомление, че Общината не разполага с исканата информация 0 0 1 2 3 1 1 0 1 8 8
Неуточнена информация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ОБЩО: 70 58 140 51 47 56 53 44 58 57 50
                       
Срок за издаване на решението за достъп до обществена информация:
Веднага 36 26 49 6 2 5 7 12 4 4 4
В 14-дневен срок 34 32 91 45 45 51 46 30 52 53 46
В законоустановения срок след удължаването му 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
След срока 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ОБЩО: 70 58 140 51 47 56 53 44 58 57 50
 
Основните теми, по които е искана обществена информация са следните:
Упражняване на права, или законни интереси 8 20 25 26 22 30 24 13 24 27 26
Отчетност на институцията 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
Процес на вземане на решения 13 9 12 2 3 0 0 0 5 3 5
Изразходване на публични средства 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 5
Проекти на нормативни актове 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Предотвратяване, или разкриване на корупция, или нередности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Контролна дейност на администрацията 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нормативни актове 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Други - копия от нормативни документи; копия от индивидуални административни актове на Кмета; статистически данни, известни на Общината. 49 29 103 23 22 26 29 31 24 17 8
ОБЩО: 70 58 140 51 47 56 53 44 58 57 50
                       
През 2017 г. има едно заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
27.28° C предимно ясно
Нагоре