Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "музикален ръководител" в ДГ №17

Днес, 13.01.2021г. в 13.00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 107/13.12.2021г. на директора на ДГ „Първи юни“ №17 с

 

Председател:  Емилия Денчева Маринова – Иванова – главен учител в ДГ „Първи юни” №17

 и членове:

 

  1. Пепа Динева Минчева – Старши учител  в ДГ№ 17 „Първи юни“
  2. Галина Здравкова Донкова  – Старши учител в ДГ № 17 „Първи юни“

 

Проведе свое заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „Музикален ръководител“ в Детска градина „Първи юни“  № 17

 

Документи за участие са подадени от:

 

1. Мариана Георгиева Стоянова - Колева

2. Жана Стефанова Стефанова

3. Гергана Георгиева Недева - Ефтимова

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 

1. Мариана Георгиева Стоянова - Колева

2. Жана Стефанова Стефанова

3. Гергана Георгиева Недева - Ефтимова

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Събеседването ще се проведе на 14.12.2021 г. в 13.30 ч. в ДГ „Първи юни“ №17

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"

18.08.2022

Нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол ще имат учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде изградена по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен...

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"
ВИЖ ДОБРИЧ
20.23° C ясно небе
Нагоре