Окончателни резултати от събеседване за длъжността "музикален ръководител" в ДГ №17

Днес, 14.12.2021г., Комисия, назначена със Заповед № 108/ 14.12.2021г. на директора на ДГ „Първи юни“ №17 в състав:

Председател – Емилия Денчева Маринова – Иванова -  главен учител в ДГ „Първи юни” №17

и членове:

  1. Пепа Динева Минчева –Старши учител  в ДГ№ 17 „Първи юни“

     2.    Галина Здравкова Донкова  – Старши учител в ДГ № 17 „Първи юни“,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „Музикален ръководител“ в ДГ „Първи юни“ №17.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

1. Мариана Георгиева Стоянова - Колева

2. Жана Стефанова Стефанова

3. Гергана Георгиева Недева - Ефтимова

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроса (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

 

Кандидатите се класират както следва:

1. Гергана Георгиева Недева – Ефтимова -71 точки

2. Жана Стефанова Стефанова - 67 точки

3. Мариана Георгиева Стоянова – Колева - 62 точки

Комисията предлага на Директора на ДГ „Първи юни” №17да сключи трудов договор с класирания на първо място участник Гергана Георгиева Недева – Ефтимова на  основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Актуално

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"

18.08.2022

Нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол ще имат учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде изградена по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен...

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"
ВИЖ ДОБРИЧ
20.23° C ясно небе
Нагоре