Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "санитар" по проект "Патронажна грижа+ в Община град Добрич"

Днес, 17.01.2022 г. в 14:30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 632 от 13.05.2021 на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател: Нели Желева - гл.  експерт „кадрова политика”

Членове: 1. Димитричка Ангелова – гл. експерт социална политика Д„ХД“

                 2. Златина Георгиева – гл. експерт социална политика Д“ХД“

                 3. Снежана Ванкова – директор КСУ

                 4. Севдалина Минова – експерт „Човешки ресурси по проекта“

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността санитар в Община град Добрич по проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“.

Документи за участие са подадени от :

  1. Детелина Георгиева Кръстева
  2. Йорданка Славова Славова
  3. Снежанка Милчева Костадинова
  4. Сийка Дянкова Кулева

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне всички кандидати до втори етап от подбора – събеседване.

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването. Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
21.88° C предимно ясно
Нагоре