Окончателни резултати от събеседване за длъжността "санитар" по проект "Патронажна грижа+ в Община град Добрич"

Днес, 18.01.2022 г. в 8:30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 632 от 13.05.2021 на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател: Нели Желева гл. експерт „кадрова политика”

Членове: 1. Димитричка Ангелова – гл. експерт социална политика Д„ХД“

                 2. Севдалина Минова -  технически сътрудник Д“ХД“

                 3. Красимира Кирова – гл. експерт Д“ХД“

                 3. Снежана Ванкова  – директор КСУ,

проведе втори етап от подбора  – събеседване за длъжността санитар в Община град Добрич по проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“.

 

До събеседване за длъжността са допуснати:

               1.  Детелина Георгиева Кръстева

         2.  Йорданка Славова Славова

         3.  Снежанка Милчева Костадинова

         4.  Сийка Дянкова Кулева

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе четири предварително формулирани въпроса (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 4).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени във формуляр за проведено събеседване. Максималният брой точки за всеки кандидат е 100 точки. Кандидати, получили по-малко от 45 точки, не се одобряват за заемане на съответната длъжност.

 

Кандидатите се класират както следва:

  1. Сийка Дянкова Кулева
  2. Детелина Георгиева Кръстева
  3. Снежанка Милчева Костадинова
  4. Йорданка Славова Славова

 

Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя, с кандидата, получил най-голям брой точки от 45 - минималния изискуем за съответната позиция.

Актуално

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич

20.03.2023

Министерството на земеделието организира традиционно изложение на местни продукти в Добрич. Събитието ще се проведе в периода 27-28 март в зала „Добротица“, Парк Свети Георги, ул. „Хан Омуртаг“ 2А. На форума ще...

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
6.19° C предимно ясно
Нагоре