Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "детегледачка" в ДЯ №6 "Първи юни"

Днес, 24.01.2022 г. в 9.00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 1/ 21.01.2022 г. на директора на Детска ясла № 6 „Първи юни“:

Председател: Нели Желева  –  гл. експерт  „ Кадрова политика

и членове:

1. Красимира Кирова – главен експерт – „  ДХД “,

2. Андриана Василева  - мед. сестра в Детска ясла №6,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността  "детегледачка" в Детска ясла № 6 „Първи юни“.

Документи за участие са подадени от:

            1.Цонка Илиева Джамбазова

            2.Галина Иванова Ламбева

            3.Желязка Димитрова Маркова

            4.Милена Денева Момчева

            5.Нела Михайлова Михайлова

            6.Даринка Андонова Атанасова

            7.Галина Андреева Димитрова

            8.Димитричка Райкова Ганчева

            9.Десислава Станчева Михайлова

           10.Стилияна Вълчева Ганчева

           11.Гюлюмсер Исмаил Осман

           12.Гинка Светославова  Василева

           13.Десислава Николаева Димитрова  - Димова

           14.Нели Костадинова Радичкова

           15.Стела Иванова Димова

           16.Антония Маринова Михалева

           17.Ивелина Иванова Костадинова

           18.Керанка Стоянова Митева

           19.Денислава Славова Димитрова

           20.Зорница Христова Иванова

           21.Диана Иванова Петкова

           22.Таня Симеонова Симеонова

           23.Златка Минчева Добрева

           24.Веселина Колева Георгиева  

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 

            1.Цонка Илиева Джамбазова

            2.Галина Иванова Ламбева

            3.Желязка Димитрова Маркова

            4.Милена Денева Момчева

            5.Нела Михайлова Михайлова

            6.Даринка Андонова Атанасова

            7.Галина Андреева Димитрова

            8.Димитричка Райкова Ганчева

            9.Десислава Станчева Михайлова

           10.Стилияна Вълчева Ганчева

           11.Гюлюмсер Исмаил Осман

           12.Гинка Светославова  Василева

           13.Десислава Николаева Димитрова  - Димова

           14.Нели Костадинова Радичкова

           15.Стела Иванова Димова

           16.Антония Маринова Михалева

           17.Ивелина Иванова Костадинова

           18.Керанка Стоянова Митева

           19.Денислава Славова Димитрова

           20.Зорница Христова Иванова

           21.Диана Иванова Петкова

           22.Таня Симеонова Симеонова

           23.Златка Минчева Добрева

           24.Веселина Колева Георгиева  

            

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването. Събеседването ще се проведе на 26.01.2022 г. в 08,45 ч. в Детска ясла № 6 „Първи юни“ на ул. „Карвуна„ №2. Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Ремонтни дейности на 6 юли

05.07.2022

Община Добрич информира, че на 6 юли ще се полагат бордюрите по улица „Цар Освободител“ в участъка от улица „Ясна поляна“ до улица „Орфей“. Призоваваме гражданите на Добрич да не паркират в този...

Ремонтни дейности на 6 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
28.72° C предимно ясно
Нагоре