Обява за свободно работно място за длъжността "трудотерапевт" в ДЦПЛУ

Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица и деца с увреждания

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания обявява свободно работно място за длъжността „ Трудотерапевт”

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

            1.1. Област на дейност: Социални услуги – пълнолетни лица с увреждания;

           1.2. Цел на длъжността: Подпомагане физическото, умствено и социално трудово адаптиране на лицата с интелектуални и двигателни затруднения. Извършване на дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, умения за самообслужване, комуникация, възможностите за труд и други.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – Висше образование;

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – специалности „Изобразително изкуство“ или направление „Педагогика“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;

1.5. Години професионален опит - с предимство ще се считат кандидати с опит в областта;

1.6. Допълнителни изисквания - комуникативност, умения за работа в екип, позитивна нагласа за работа с лица с увреждания, компютърна грамотност.

 

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1.  Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността, допълнителна квалификация;

2.3.  Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на трудовия стаж и професионалния опит;

2.5.  Други – при необходимост.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документи за кандидатстване лично в Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица и деца с увреждания „Палитра”,  ул. „Суха река“,  № 37,  всеки делничен ден от 08:00 часа до 12:00 часа.

           Лице за контакти: Албена Донева – Директор КСУПЛДУ – 0884 / 311 - 448

 

4. Срок за подаване на документи – от 07.02.2022 г – 18.02.2022 г.включително.

 

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи.

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

 

       След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

       Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в социалното заведение.

Актуално

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"

18.08.2022

Нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол ще имат учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде изградена по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен...

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"
ВИЖ ДОБРИЧ
20.73° C ясно небе
Нагоре