Обява за свободно работно място за длъжността "мед. сестра" в "Защитени жилища"

Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица и деца с увреждания

Защитени жилища за лица с умствена изостаналост обявява свободно работно място за длъжността „ Медицинска сестра”

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

            1.1. Област на дейност –социални услуги за пълнолетни лица с увреждания.

1.2. Цел на длъжността – Грижа за здравето на настанените лица. 

Следи за здравословното състояние на потребителите и при необходимост взема адекватни мерки. Прилага поддържаща медикаментозна терапия; осигурява медицински контрол по организация на хранене;контролира спазването на строг хигиенен и дезинфекционен режим в социалното заведение; води задължителна медицинска документация.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше, „степен бакалавър”.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – здравеопазване и спорт, специалност „Медицинска сестра”.

1.5. Години професионален опит -с предимство ще се считат кандидати с опит в областта.

1.6. Допълнителни изисквания – позитивна нагласа за работа с лица с увреждания,  комуникативност, умения за работа в екип.

 

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3.Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в КСУПЛДУ - Защитени жилища за лица с умствена изостаналост, ул. „Суха река“,  № 37,  всеки делничен ден от 08:00 часа до 12:00 часа в кабинета на директора, етаж I.

Тел. за контакти: 0884/311-448 – Директор КСУПЛДУ-ЗЖЛУИ - Албена Донева.

 

4.  Срок за подаване на документите– от 07.02. до 18.02.2022 г. включително.

 

5. Етапи на подбора

      5.1.Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

 

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в социалното заведение.

Актуално

Ремонтни дейности на 6 юли

05.07.2022

Община Добрич информира, че на 6 юли ще се полагат бордюрите по улица „Цар Освободител“ в участъка от улица „Ясна поляна“ до улица „Орфей“. Призоваваме гражданите на Добрич да не паркират в този...

Ремонтни дейности на 6 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
16.46° C ясно небе
Нагоре