Обява за свободно работно място за длъжността "помощник възпитател" в ДГ №26 "Звънче"

Детска градина  № 26 „Звънче” град Добрич обявява едно свободно работно място за длъжността помощник възпитател в детска градина:

  1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

      1.1. Област на дейност: Помощно - обслужваща дейност на деца от предучилищна възраст.

      1.2. Цел на длъжността:  Помощник възпитателят отговаря за осигуряване на необходимите санитарно-хигиенни условия в помещенията, съвместно с учителя носи отговорност за опазване живота и здравето на децата. Осигурява навременно и правилно сервиране и отсервиране на храната им. Извършва дезинфекция на посуда и повърхности. Грижи се за чистота на двора на ДГ. Участва пряко в образователно - възпитателния процес с децата. Оказва помощ на учителя и децата по време на игри, сън, занимания, разходки, развлечения и празници.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:  средно общо; средно специално образование.

       1.4. Години професионален опит: Не се изисква. Наличието на професионален опит е предимство.

      1.5. Допълнителни изисквания: придобита професионална квалификация готвач или помощник-готвач се счита за предимство /при нужда помощник-възпитателя в детската градина замества готвача в кухнята/.

      2. Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2 Копие от документи за  придобита образователно- квалификационна степен, допълнителни квалификации;

      2.3. Професионална автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж;

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 26 „Звънче”, ул. “Димитър Ковачев “ № 2, от  8:30 часа до 13:30 часа.

Лице за контакти: Нелка Ненчева - Директор ДГ № 26“Звънче“                 

Телефон за контакти: 058/660 350; 0884 311 413

      4. Срок за подаване на документите:  до 11.02.2022 г. – 12.30 часа.

      5. Етапи на подбор:

      5.1. Подбор по документи.

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 67 ал. 1 т. 1 от КТ на осемчасов работен ден, във връзка чл. 70 ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността „помощник възпитател” в ДГ № 26“Звънче “ град Добрич  – ул.  „Димитър Ковачев“ № 2.

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
-2.17° C ясно небе
Нагоре