Допуснати до събеседване кандидати за длъжностите "пазач", "огняр" и "хигиенист" в Приют за бездомни лица и семейства

Днес, 07.02.2022 г. в 10:00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 207 от 04.02.2022 на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател: Димитричка Ангелова – ръководител проект

Членове:  1. Нели Желева  – гл. експерт „Кадрова политика“,

                 2. Румяна Станчева – служител „Човешки ресурси“,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжностите „пазач“, „огняр“ и „хигиенист“ в Приют за бездомни лица и семейства в Община град Добрич по проект „Приют за бездомни лица и семейства“, Договор № BG05M9OP001-2.029-0011-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“.

Документи за участие за длъжността “огняр“ са подадени от :

 1.  Николай Стоянов Николов

 

Документи за участие за длъжността “пазач“ са подадени от :

 1. Георги Димитров Георгиев
 2. Валентин Петров Димитров
 3. Северин Стефанов Димитров
 4. Али Аптулов Седилов
 5. Михаил Тодоров Георгиев
 6. Николай Иванов Ангелов
 7. Милен Янчев Желязков
 8. Марчо Иванов Георгиев
 9. Никола Иванов Русев
 10. Хаджи-Румен Кирилов Рафаилов
 11. Николай Илиев Николов
 12. Александър Маринов Маринов

 

Документи за участие за длъжността “хигиенист“ са подадени от :

 

1 . Себает Сюлейман Рифат

2 .Настя Христова Минчева

3. Иванка Петрова Стоянова

4. Йорданка Славова Славова

5. Гергана Велинова Желева

6. Мария Велинова Желева

      7. Ирена Войкова Василева

8. Мирослава Мирчева Лазарова

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне всички кандидати до втори етап от подбора – събеседване с изключение на :

 1. Гергана Велинова Желева поради представен непълен комплект документи.

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването. Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"

18.08.2022

Нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол ще имат учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде изградена по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен...

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"
ВИЖ ДОБРИЧ
20.23° C ясно небе
Нагоре