Окончателни резултати от събеседване за длъжностите "пазач", "огняр" и "хигиенист" в Приют за бездомни лица и семейства

Днес, 10.02.2022 г. в 8:30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 207 от 04.02.2022 на Кмета на Община град Добрич, в състав:

                  1. Димитричка Ангелова – ръководител проект,

                  2. Нели Желева  – гл. експерт „Кадрова политика“,

проведе  заседание – втори етап от подбора – събеседване за длъжностите „пазач“, „огняр“ и „хигиенист“ в Приют за бездомни лица и семейства в Община град Добрич по проект „Приют за бездомни лица и семейства“, Договор № BG05M9OP001-2.029-0011-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“.

 

До събеседване  за длъжността “огняр“ е допуснат:

 1. Николай Стоянов Николов

     

До събеседване за длъжността “пазач“ са допуснати :

 1. Георги Димитров Георгиев
 2. Валентин Петров Димитров
 3. Северин Стефанов Димитров
 4. Али Аптулов Седилов
 5. Михаил Тодоров Георгиев
 6. Николай Иванов Ангелов
 7. Милен Янчев Желязков
 8. Марчо Иванов Георгиев
 9. Никола Иванов Русев
 10. Хаджи-Румен Кирилов Рафаилов
 11. Николай Илиев Николов
 12. Александър Маринов Маринов

 

До  събеседване за длъжността “хигиенист“ са допуснати :

 

1 . Себает Сюлейман Рифат

2 .Настя Христова Минчева

3. Иванка Петрова Стоянова

4. Йорданка Славова Славова

5. Мария Велинова Желева

      6. Ирена Войкова Василева

7. Мирослава Мирчева Лазарова

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на явилите се кандидати въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе четири предварително формулирани въпроса (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 4).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени във формуляр за проведено събеседване. Максималният брой точки за всеки кандидат е 40 точки.

Кандидатите се класират както следва:

За длъжността “огняр“:

                1.Николай Стоянов Николов

              

За длъжността “пазач“:

                 1.Хаджи-Румен Кирилов Рафаилов

                 2.Александър Маринов Маринов

                 3.Николай Илиев Николов

                 4.Марчо Иванов Георгиев

                 5.Милен Янчев Желязков

                 6.Северин Стефанов Димитров

                 7.Николай Иванов Ангелов

                 8.Георги Димитров Георгиев

                 9.Али Аптулов Седилов

                 10.Никола Иванов Русев

                 11.Валентин Петров Димитров

                

За длъжността „хигиенист“:

                  1.Мирослава Мирчева Лазарова

                  2.Йорданка Славова Славова

                  3.Себает Сюлейман Рифат

                  4.Настя Христова Минчева

                  5.Мария Велинова Желева

               

На етап „събеседване“ не се явяват следните кандидати:

 1. Михаил Тодоров Георгиев

 

По време на събеседването са се отказали от участие в класирането:

            1. Иванка Петрова Стоянова

            2. Ирена Войкова Василева    

 

Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя, с кандидатите, както следва:

За „Огняр“:

              1. Николай Стоянов Николов

 

За „пазач“:

                 1.Хаджи-Румен Кирилов Рафаилов

                 2.Александър Маринов Маринов

                 3.Николай Илиев Николов

                 4.Марчо Иванов Георгиев

.

За „хигиенист“:

                  1. Мирослава Мирчева Лазарова

Актуално

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"

18.08.2022

Нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол ще имат учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде изградена по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен...

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"
ВИЖ ДОБРИЧ
20.73° C ясно небе
Нагоре