Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Помощник взпитател" в ДГ "Звънче"

П Р О Т О К О Л

 

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ДОПУСКАНЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ” В ДЕТСКА ГРАДИНА № 26 “ЗВЪНЧЕ”  ВЪЗ ОСНОВА НА ПОДАДЕНИ ДОКУМЕНТИ

 

 

Днес, 11.02.2022 г. в 13,30 часа, комисия, назначена със Заповед №129/10.02.2022г. на директора на ДГ №26 “Звънче” в състав:

Председател: Светлана Матеева Копаранова - старши учител в ДГ №26 “Звънче”

Членове:1. Еманоела Николаева Радева - учител в ДГ №26 “Звънче”

                2. Нели Петрова Желева - Главен експерт “Кадрова политика” в Дирекция “Хуманитарни дейности”, Община гр. Добрич,

проведе работно заседание за проверка на  документите за  допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността “помощник възпитател” в ДГ № 26 “Звънче”

 

Комисията констатира следното:

За длъжността са подали документи  19 (деветнадесет ) кандидати:

 1. Гинка Маринова Недева
 2. Пенка Димитрова Колева
 3. Милена Денева Момчева
 4. Нела Михайлова Михайлова
 5. Виолета Стефанова Вълчева
 6. Милена Ангелова Веселинова
 7. Здравка Василева Петкова
 8. Живка Димитрова Кирчева
 9. Борислава Атанасова Маринова
 10. Валентина Костадинова Жекова
 11. Иванка Петрова Стоянова
 12. Христина Красимирова Тодорова
 13. Десислава Михайлова Михайлова
 14. Веселина Недкова Петкова
 15. Юлвие Вейсал Салим
 16. Марина Николова Спиридонова
 17. Снежана Димитрова Енчева
 18. Ваня Любенова Николова
 19. Мария Йорданова Колева

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора - събеседване долу  посочените кандидати:

1.         Гинка Маринова Недева

2.         Пенка Димитрова Колева

3.         Милена Денева Момчева

4.         Нела Михайлова Михайлова

5.         Виолета Стефанова Вълчева

6.         Милена Ангелова Веселинова

7.         Здравка Василева Петкова

8.         Живка Димитрова Кирчева

9.         Борислава Атанасова Маринова

10.       Валентина Костадинова Жекова

11.       Иванка Петрова Стоянова

12.       Христина Красимирова Тодорова

13.       Десислава Михайлова Михайлова

14.       Веселина Недкова Петкова

15.       Юлвие Вейсал Салим

16.       Марина Николова Спиридонова

17.       Снежана Димитрова Енчева

18.       Ваня Любенова Николова

19.       Мария Йорданова Колева

 

              Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за графика, по който да се явят  на събеседването, предвид спазване на противоепидемичните мерки.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Събеседването ще се проведе на 14.02.2022 г. от 8,15 ч. в Детска градина №26 “Звънче“.

 

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"

18.08.2022

Нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол ще имат учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде изградена по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен...

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"
ВИЖ ДОБРИЧ
20.39° C ясно небе
Нагоре