Окончателни резултати от събеседване за длъжността "помощник възпитател" в ДГ №26 "Звънче"

Днес, 14.02.2022 г. в 8.15 ч., комисия, назначена със Заповед №129/10.02.2022 г. на директора на ДГ №26 “Звънче”, в състав:

Председател: Светлана Матеева Копаранова - старши учител в ДГ №26 “Звънче”

Членове:1. Еманоела Николаева Радева - учител в ДГ №26 “Звънче”,

                2. Нели Петрова Желева - Главен експерт “Кадрова политика” в Дирекция “Хуманитарни дейности”, Община гр. Добрич,

проведе  заседание - втори етап от подбора – участие в събеседване за длъжността “помощник възпитател” в ДГ № 26 “Звънче”

 

 Кандидатите се явиха на събеседване по предварително уточнен график.

 

 На събеседването се явиха:

1.         Гинка Маринова Недева

2.         Пенка Димитрова Колева

3.         Милена Денева Момчева

4.         Нела Михайлова Михайлова

5.         Виолета Стефанова Вълчева

6.         Милена Ангелова Веселинова

7.         Здравка Василева Петкова

8.         Живка Димитрова Кирчева

9.         Борислава Атанасова Маринова

10.       Валентина Костадинова Жекова

11.       Иванка Петрова Стоянова

12.       Христина Красимирова Тодорова

13.       Десислава Михайлова Михайлова

14.       Веселина Недкова Петкова

15.       Юлвие Вейсал Салим

16.       Марина Николова Спиридонова

17.       Снежана Димитрова Енчева

18.       Ваня Любенова Николова

19.       Мария Йорданова Колева

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 6 предварително формулирани въпроса /еднакви за всеки един от кандидатите/

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в оценъчна карта за проведено събеседване.

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване, веднага след приключването му. Максималният брой точки е 90.

Кандидатите се класират както следва:

 1. Борислава Атанасова Маринова           76 т.
 2.  Гинка Маринова Недева                        74 т.
 3.  Мария Йорданова Колева                    73 т.
 4.  Валентина Костадинова Жекова           72 т.
 5.  Здравка Василева Петкова                    72 т.
 6.  Нела Михайлова Михайлова                 70 т.
 7.  Пенка Димитрова Колева                       63 т.
 8.  Милена Денева Момчева                       61 т.
 9.  Ваня Любенова Николова                       57 т.
 10.   Снежана Димитрова Енчева                  55 т.
 11.   Милена Ангелова Веселинова              52 т.
 12.   Живка Димитрова Кирчева                    52 т.
 13.   Юлвие Вейсал Салим                            52 т.
 14.   Марина Николова Спиридонова            51 т.
 15.   Иванка Петрова Стоянова                     49 т.
 16.  Христина Красимирова Тодорова          49 т.
 17.  Десислава Михайлова Михайлова        49т.
 18.   Веселина Недкова Петкова                    47 т.
 19.  Виолета Стефанова Вълчева                  44 т. 

           Комисията предлага на Директора на ДГ № 26 „Звънче” град Добрич да сключи трудов договор с класираният на първо място кандидат Борислава Атанасова Маринова, на основание чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на 8 часов работен ден.

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
26.49° C облачно
Нагоре