Обява за свободно работно място за длъжността "музеен педагог" в Художествена галерия гр. Добрич

Художествена галерия град Добрич обявява свободно работно място за длъжността „Музеен педагог”.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Минимални изисквания:

Образование – висше; образователно-квалификационна степен „бакалавър”;

Професионално направление – изобразително изкуство, теория на изкуствата, педагогическа правоспособност;

Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

Като предимство се счита:

Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;

Чуждоезикова подготовка;

Добра компютърна грамотност.

1.2. Кратко описание на длъжността:

Извършва и отговаря за образователната дейност в ХГ.

Разработва годишни планове за образователната дейност.

Участва в ежемесечното планиране и осъществяване на различни видове дейности с образователна насоченост.

Участва в уреждането на изложби с дидактична насоченост.

Изготвя тематични беседи и презентации за различни кръгове публика, научно-популярни и образователни и помощни материали.

Ръководи практически ателиета в „Работилницата за въображение”, участва в журита, организира творчески срещи и др.

Включва се в мероприятията, които организира и на които е домакин галерията.

Участва в разработването на проекти за финансиране в областта на културата.

 

 2.  Необходими документи за кандидатстване:

Заявление за участие

Документ за самоличност за справка

Документ за завършено образование (копие)

Професионална автобиография

Документ за трудов стаж (копие)

Медицинско  свидетелство  (представя се при първоначално постъпване на работа)

Други документи, ако кандидатът притежава такива – за научно звание или научна степен, професионално-квалификационни степени, компютърна грамотност, владеене на чужд език /копия/;

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично /или чрез пълномощник/ в Художествена галерия – Добрич, ул. България 14, Главен счетоводител,

 от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:30 до 17.00 часа.

Лице за контакт: Златинка Георгиева. Телефон за контакти: 058/602215

4. Срок за подаване на документите: 22 февруари 2022 година включително.

5. Етапи:

5.1. Подбор по документи на 25 февруари 2022 г.

Списъкът на допуснатите до събеседване ще бъде публикуван на електронната страница на Художествена галерия – Добрич - http://dobrichgalley.org и на електронната страница на Община град Добрич.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
-0.25° C предимно ясно
Нагоре