Проект „Обновяване на културна инфраструктура – зала Добрич“

На 22 юни 2021 г. между Община град Добрич и Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г. е сключен административен договор № BG16RFOP001-1.011-0009-C01 за изпълнение на проект „Обновяване на културна инфраструктура – зала Добрич“.

Проектът е с продължителност 24 месеца и възлиза на обща стойност 2 334 130, 22 лв., от които 1 081 243,27 лв. – европейско финансиране чрез Европейски фонд за регионално развитие, 190 807,64 лв. – национално съфинансиране, 150 306,35 лв. – собствен принос от бюджета на Общината за 2021 и 2022 г. и 911 772,96 лв. – комбинирана подкрепа с финансов инструмент с финансов мениджър „Регионален фонд за градско развитие“ АД.

Проектът е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Община град Добрич. Той предвижда обновяване на зала „Добрич“ – зрителна зала с 534 места и съответните прилежащи фоайета, гримьорни, репетиционни, работни и обслужващи помещения, за да се насърчи участието в културния живот на гражданите, включително на онези от тях, които са в уязвимо и неравностойно положение. При изпълнението на проекта ще се осъществят строително-ремонтни работи, дейности за обновяване на залата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и подобряване на достъпа за хора с увреждания. Ще бъде закупено оборудване и обзавеждане, както и озвучителна техника за провеждане на културни събития.

Зала „Добрич“ е част от културния център на града. Тя е построена през 70-те години на миналия век и има богата история. В нея са концертирали световно известни български музиканти – Людмил Ангелов, Виктор Чучков, Милчо Левиев, Веско Ешкенази, Васко Василев, Светлин Русев, Марио Хосен, Ангел Заберски – син, Нева Кръстева, Велин Илиев, Стефан Далчев и много други. В залата се случват концерти на професионални и любителски състави; театрални спектакли; училищни и младежки инициативи; аудиториуми, конкурси, фестивали, конференции, тържествени церемонии и образователни програми. След реализацията на проекта нейният културен календар ще се обогати с нови прояви, в т.ч. от областта на танцовото изкуство, а залата ще отвори врати за нови публики. 

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
24.72° C ясно небе
Нагоре