Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Рехабилитатор" в Център за социална рехабилитация и интерграция

 

П Р О Т О К О Л

 

 

Днес, 24.02.2022 г. в 08:30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 81 / 23.02.2022 г. на Директора на Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица и деца с увреждания „Палитра” - Център за социална рехабилитация и интеграция:

 

Председател: Ивелина Карова – Ръководител звено ЦСРИ

и членове:

 

1. Йордан Димитров – Ръководител звено ДЦПЛУ;

2. Нели Желева - гл. експерт „Кадрова политика”,

 

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността - рехабилитатор в КСУПЛДУ - ЦСРИ.

 

Документи за участие са подадени от:

 

  1. Шенгюл Ибрахимова Алиева

 

           

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, кандидатът:

 

  1. Шенгюл Ибрахимова Алиева

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
8.58° C облачно
Нагоре