Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Помощник-възпитател" в ДГ "Звездица"

П Р О Т О К О Л

 

 

Днес, 25.02.2022 г. в 13,00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 148/ 24.02.2022г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“:

 

Председател:  Даринка Атанасова- учител в ДГ № 23;

и членове:

                        1.Христина Димова - ЗАС в детска градина

            2.Нели Желева - Главен Експерт „ Кадрова политика“ в Дирекция”Хуманитарни дейности”

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „помощник- възпитател“ в ДГ № 23 „Звездица“.

 

 

 

Документи за участие са подадени от:

1. Галина Иванова Ламбева;

2. Диана Иванова Петкова;

3. Илияна Калчева Петрова;

4. Женифер Рухи Кемалова;

5. Петя Кирилова Петкова;

6. Мирослава Мариянова Николова;

7. Антония Маринова Михалева;

8. Милена Денева Момчева;

9. Пенка Димитрова Калева;

10. Ивелина Иванова Костадинова;

11. Йорданка Славова Славова;

12.Валентина Костадинова Жекова;

13. Мария Тодорова Митева;

14. Димитричка Лазарова Иванова;

15. Магдалена Димова Чалъкова;

16. Йовка Петрова Пеева;

17.Христина Красимирова Тодорова;

18. Мария Йорданова Колева;

19. Павлета Маринова Костадинова;

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

1. Диана Иванова Петкова;

2. Илияна Калчева Петрова;

3. Женифер Рухи Кемалова;

4. Петя Кирилова Петкова;

5. Мирослава Мариянова Николова;

6. Антония Маринова Михалева;

7. Милена Денева Момчева;

8. Пенка Димитрова Калева;

9. Ивелина Иванова Костадинова;

10. Йорданка Славова Славова;

11.Валентина Костадинова Жекова;

12. Мария Тодорова Митева;

13. Димитричка Лазарова Иванова;

14. Магдалена Димова Чалъкова;

15. Йовка Петрова Пеева;

16. Христина Красимирова Тодорова;

17. Мария Йорданова Колева;

18. Павлета Маринова Костадинова;

 

Недопуснати кандидати:

1.Галина Иванова Ламбева- Не е представила копие от документ удостоверяващ трудов стаж.

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 28.02.2022 г. от 9,15 ч. по предварително уточнен график в ДГ № 23 “Звездица“, сградата на ул. “Велико  Търново“ № 2.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Подписи на членовете на комисията:

 

 

 

 

 

Актуално

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"

18.08.2022

Нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол ще имат учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде изградена по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен...

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"
ВИЖ ДОБРИЧ
20.73° C ясно небе
Нагоре