Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Помощник - възпитател" в ДГ "Звездица"

П Р О Т О К О Л

 

 

Днес, 28.02.2022 г. в 9,15 ч., Комисия, назначена със Заповед № 150/ 28.02.2022г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“:

 

Председател: Христина Димова – ЗАС в ДГ № 23;

и членове:

                        1.Йорданка Желева - ЗАС в детска градина

            2.Нели Желева - Главен Експерт „ Кадрова политика“ в Дирекция”Хуманитарни дейности”

 

Проведе своето заседание – втори етап от подбора участие в събеседване за длъжността „помощник -възпитател“ в ДГ № 23 „Звездица“.

 

 

Кандидатите се явиха  на събеседване по предварително уточнен график.

На събеседването  се явиха:

1. Диана Иванова Петкова;

2. Илияна Калчева Петрова;

3. Женифер Рухи Кемалова;

4. Петя Кирилова Петкова;

5. Мирослава Мариянова Николова;

6. Антония Маринова Михалева;

7. Милена Денева Момчева;

8. Пенка Димитрова Калева;

9. Ивелина Иванова Костадинова;

10. Йорданка Славова Славова;

11.Валентина Костадинова Жекова;

12. Мария Тодорова Митева;

13. Магдалена Димова Чалъкова;

14. Йовка Петрова Пеева;

15.Христина Красимирова Тодорова;

16. Мария Йорданова Колева;

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 5 предварително формулирани въпроси /еднакви за всеки един от кандидатите/.

 

 

Кандидатите са оценени  както следва:

1. Диана Иванова Петкова – 64 точки

2. Илияна Калчева Петрова- 51 точки

3. Женифер Рухи Кемалова- 38 точки

4. Петя Кирилова Петкова- 43 точки

5. Мирослава Мариянова Николова- 63 точки

6. Антония Маринова Михалева- 60 точки

7. Милена Денева Момчева- 54 точки

8. Пенка Димитрова Калева- 70 точки

9. Ивелина Иванова Костадинова- 44 точки

10. Йорданка Славова Славова- 31точки

11.Валентина Костадинова Жекова- 55 точки

12. Мария Тодорова Митева- 62 точки

 13. Магдалена Димова Чалъкова- 49 точки

14. Йовка Петрова Пеева- 28 точки

15. Христина Красимирова Тодорова- 22 точки

16. Мария Йорданова Колева- 61 точки

 

На събеседването не се явиха- Димитричка Лазарова Иванова и Павлета Маринова Костадинова.

Комисията предлага на Директора на ДГ № 23 „Звездица” гр. Добрич да сключи трудов договор с класирания на първо място кандидат Пенка Димитрова Калева  на основание чл. 68, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на 8 часов работен ден.

 

 

Актуално

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"

18.08.2022

Нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол ще имат учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде изградена по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен...

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"
ВИЖ ДОБРИЧ
20.7° C ясно небе
Нагоре