Окончателни резултати от събеседване за длъжността "рехабилитатор" в ЦСРИ

Днес, 02.03.2022 г., Комисия назначена със Заповед № 90 / 01.03.2022 г. на Директора на Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица и деца с увреждания „Палитра” - Център за социална рехабилитация и интеграция:

Председател: Ивелина Карова – Ръководител звено ЦСРИ

и членове:

1. Йордан Димитров – Ръководител звено ДЦПЛУ;

2. Нели Желева - гл. експерт „Кадрова политика”,

проведе събеседване с допуснатия кандидат за длъжността „рехабилитатор” в Център за социална рехабилитация и интеграция,

1.      Шенгюл Ибрахимова Алиева

           

Кандидатът се яви на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатът въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 3-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 36.

Кандидатът се класира както следва:

            1. Шенгюл Ибрахимова Алиева – 28 т.

Комисията предлага на Директора на Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица и деца с увреждания „Палитра” - Център за социална рехабилитация и интеграция, да сключи трудов договор с класираният на участник Шенгюл Ибрахимова Алиева на основание чл. 67, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Плакет „С уважение и признателност“ получи Община Добрич

15.08.2022

Българската федерация по канадска борба в лицето на нейния председател Асен Хаджитодоров удостои Община Добрич с плакет „С уважение и признателност“. Отличието е връчено по повод провелия се в града на 13 и 14 август 2022 г....

Плакет „С уважение и признателност“ получи Община Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
19.9° C ясно небе
Нагоре