Окончателни резултати от събеседване за длъжността "трудотерапевт" в ДЦПЛУ

Днес, 02.03.2022 г., Комисия назначена със Заповед № 89 / 01.03.2022 г. на Директора на Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица и деца с увреждания „Палитра” – Дневен център за пълнолетни лица с увреждания:

Председател: Йордан Димитров – Ръководител звено ДЦПЛУ;

и членове:

1. Ивелина Карова – Ръководител звено ЦСРИ;

2. Златина Георгиева - гл. експерт ДХД,

проведе събеседване с допуснатите кандидати за длъжността „трудотерапевт” в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания,

1.      Александрина Иванова Иванова;

2.      Ивелина Костадинова Иванова;

3.      Бонка Тодорова Николова;

4.      Таня Симеонова Симеонова;

5.      Милена Денева Момчева;

6.      Магдалена Иванова Андонова;

7.      Мария Димитрова Градинарова,

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 3-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 36.

 

Кандидатите се класираха както следва:

 

1 . Милена Денева Момчева – 11 т.;

2.  Александрина Иванова Иванова – 10 т.;

3.      Ивелина Костадинова Иванова – 6 т.;

4.      Магдалена Иванова Андонова – 5 т.;

 

На събеседването не се явиха:

 

1.      Таня Симеонова Симеонова;

2.      Мария Димитрова Градинарова,

3.      Бонка Тодорова Николова;

 

Комисията предлага на Директора на Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица и деца с увреждания „Палитра” - Дневен център за пълнолетни лица с увреждания да не сключва трудов договор с явилите се участници, тъй като са получили по-малко от 1/3 от необходимия брой точки.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
25.65° C облачно
Нагоре