Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Организатор Дейности" в Общинско предприятие "Обреден дом"

П Р О Т О К О Л

 

 

Днес, 16.03.2022 г. в 11,00 ч., Комисия, назначена със Заповед № РД-01-04/16.032022 г. на  Директора на ОП Обреден дом град Добрич в състав:

Комисия в състав:

1.Председател: Десислава Лилова – Организатор, дейности в ОП Обреден дом

и членове:

2. Георги Ковачев – Старши експерт в Община град Добрич

            3. Ася Кръчмарова – Директор Дирекция ГРОН,

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността ОРГАНИЗАТОР ДЕЙНОСТИ в ОП Обреден дом град Добрич.

Документи за участие са подадени от:

 

1. Галина Желева Ташева

2. Детелина Стоянова Колева-Иванова

3. Руслана Тодорова Костадинова

4. Елица Иванова Енева

5. Стефани Димова Кръстева

6. Светлана Стоянова Димитрова

7. Бисерка Величкова Великова

8. Сийка Димитрова Георгиева

9. Наталия Росенова Благоева

10 .Мелин Юксел Юсуф

11. Росица Светлозарова Димова

12. Живка Балчева Петрова

13. Стелиян Райчев Георгиев

14. Антония Недкова Михайлова

15. Мария Йорданова Дойчева

16. Мария Димитрова Монова-Янакиева

17. Детелина Атанасова Драганова

18. Александра Живкова Кирова

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да  допусне до втори етап от подбора – събеседване:

1. Галина Желева Ташева

2. Детелина Стоянова Колева-Иванова

3. Руслана Тодорова Костадинова

4. Стефани Димова Кръстева

5. Бисерка Величкова Великова

6. Наталия Росенова Благоева

7. Росица Светлозарова Димова

8. Живка Балчева Петрова

9. Антония Недкова Михайлова

10. Мария Йорданова Дойчева

11. Мария Димитрова Монова-Янакиева

12. Детелина Атанасова Драганова

13. Александра Живкова Кирова

      След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да не допусне до втори етап от подбора – събеседване:

 

1. Елица Иванова Енева – липса на изискуемо образование

2. Светлана Стоянова Димитрова- липса на изискуемо образование

3. Сийка Димитрова Георгиева - липса на изискуемо образование

4. Мелин Юксел Юсуф - липса на изискуемо образование

5. Стелиян Райчев Георгиев - липса на изискуемо образование, липса на документи доказващи професионален опит.

Допуснатите до втори етап кандидати ще бъдат уведомени за датата и мястото на провеждането на събеседването. Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

 

Актуално

Ремонтни дейности на 6 юли

05.07.2022

Община Добрич информира, че на 6 юли ще се полагат бордюрите по улица „Цар Освободител“ в участъка от улица „Ясна поляна“ до улица „Орфей“. Призоваваме гражданите на Добрич да не паркират в този...

Ремонтни дейности на 6 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
28.72° C предимно ясно
Нагоре