Допуснати до практически изпит и събеседване за длъжността "танцьор" в ПФА "Добруджа"

Днес, 22.03.2022г. комисия назначена със заповед № 477 /21.03.2022 година на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Стоян Господинов – Главен художествен ръководител на Професионален фолклорен ансамбъл ,,Добруджа” град Добрич

и членове:

1.Росица Маркова – Главен юрисконсулт в Община град Добрич

2.Нели Желева – Главен експерт ,,Кадрова политика“ в дирекция ,,Хуманитарни дейности” град Добрич,

проведе работно заседание за проверка по документи допустимостта на кандидатите до участие в практически изпит и събеседване за длъжността ,,Танцьор” в Професионален фолклорен ансамбъл ,,Добруджа” град Добрич.

За участие документи за длъжността ,,Танцьор“ са подадени от:

  1. Валентин Михайлов Василев
  2. Виктор Петров Тодоров

 

Комисията реши да допусне до практически изпит и събеседване  следните кандидати за длъжността ,,Танцьор“:

  1. Валентин Михайлов Василев
  2. Виктор Петров Тодоров

Практическият изпит и събеседването ще се проведат на 23.03.2022 г. от 11,30 часа в сградата на Професионален фолклорен ансамбъл ,,Добруджа” град Добрич.

 

Актуално

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

31.03.2023

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните...

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им
ВИЖ ДОБРИЧ
8.81° C облачно
Нагоре